22 czerwca 2020

W wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych zauważa się, że wielu działkowców rozumie potrzebę nowoczesnej uprawy działki zgodnej z ekologią i ochroną środowiska z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków i sposobów chroniących naturalne środowisko.

  

Na działkach wykorzystuje się różne sposoby ściółkowania gleby pod roślinami, np. korą, słomą lub zrębkami z rozdrabniarki do gałęzi, którą w obecnych czasach można kupić za niewielkie pieniądze.

Gromadzenie wody deszczowej i jej wykorzystanie na działce obecnie staje się dość popularne, ponieważ wielu działkowców przekonało się, że tylko taka woda jest zdrowa dla roślin, która nie wywołuje chorób grzybowych, co wiąże się z mniejszym używaniem środków chemicznych na działce.

  

Odpowiednie rozmieszczenie roślin na rabatach również ma wpływ na ich ekologiczną uprawę. Wykorzystywanie naturalnych nawozów w postaci obornika, również tego granulowanego, czy gnojówki zrobionej z pokrzyw podnosi wydajność plonów, a my możemy się wtedy chwalić, że pochodzą z ekologicznej uprawy działkowej.

Przykłady powyższych zastosowań, co widać na załączonych zdjęciach można zauważyć na działce nr 1 uprawianej przez działkowców Wiesławę i Edwarda Cybulskich i działce nr 2 uprawianej przez Barbarę i Leszka Burzyńskich w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie.

 

Jarosław Parus

Prezes Zarządu ROD

im. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie

 

 

Otwarty Program Klimatyczny PZD w praktyce

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106