11 grudnia 2018

05 grudnia br. lutego, pożegnano b. delegata na Okręgowy Zjazd i  Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Kościuszki w Elblągu śp. Czesławę Korzeniowską. W pożegnaniu w kościele pod wezwaniem M.B. Królowej Polski w Elblągu  oprócz rodziny zmarłej, przyjaciół i znajomych udział wzięli działkowcy ogrodu im. Kościuszki oraz z sąsiednich ROD a także poczet sztandarowy ze sztandarem okręgu oraz delegacja Okręgowego Zarządu z Pierwszym Wiceprezesem Okręgu p. Zygmuntem Wójcikiem. Zmarła została pochowana w dniu 6 grudnia na Cmentarzu Komunalnym Łostowickim        w Gdańsku przy ulicy Łostowickiej 35 w grobie rodzinnym.

Cześć jej pamięci!

„Odszedł działkowiec, działacz społeczny, oddana i zasłużona naszej sprawie, która przez wiele lat społecznie wykonywała swoje obowiązki dla dobra działkowców, ogrodów i naszego stowarzyszenia ogrodowego. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu tej straty. Prezes OZ Elbląg Antoni DALAK, Dyrektor Biura i Pierwszy Wiceprezes OZ Zygmunt Wójcik, Przewodniczący i członkowie Okręgowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz działkowcy.Dziękujemy Ci Czesławo, że byłaś z nami.

 

 

Ostatnie pożegnanie elbląskiej działaczki PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106