11 lipca 2022

 

POWIAT BRANIEWSKI. Starosta braniewski Karol Motyka i wicestarosta Mirosław Kudliński podpisali umowę z spółką SKB GIS s.c. z Olsztyna na zadanie pod nazwą „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej na obszarze gminy Braniewo oraz modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze gmin wiejskich: Lelkowo, Frombork, Płoskinia, Wilczęta oraz miast Braniewo, Frombork, i Pieniężno wraz z przeliczeniem rzędnych do nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w powiecie braniewskim”.

Osnowy geodezyjne realizują fizycznie przyjęty układ współrzędnych, czyli tworzą układ odniesienia dla prac geodezyjnych i kartograficznych. Inaczej – punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszystkich robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych.

 
 

Podpisana umowa obejmuje prace związane z przejściem na nowy układ wysokościowy w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów Prawa geodezyjnego.

Wartość zadania to około 290 tys. złotych.

 

Osnowa geodezyjna będzie zmodernizowana

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106