16 lutego 2024

 

 

 

 

Druki do oferty do pobrania poniżej:

 

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU

ogłasza ofertę, której przedmiotem jest zadanie pn. : wykonanie prac polegających na przebudowie tablicy głównej oraz na wymianie i montażu osprzętu elektrycznego  w pomieszczeniach  budynku zlokalizowanym  przy ul. Kościuszki 106,    82-300 Elbląg w siedzibie biura okręgu PZD w Elblągu ul. Kościuszki 106;

 

 

Druki do pobrania:

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU
ogłasza ofertę, której przedmiotem jest zadanie pn. : wykonanie prac polegających na przebudowie tablicy głównej oraz na wymianie i montażu osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach   PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106