23 stycznia 2024

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zaprasza do korzystania  z program szkoleń dla nowych działkowców oraz kandydatów na działkowców przyjętego w okresie zagrożenia epidemiologicznego do przeprowadzania szkoleń dla nowych działkowców w postaci elektronicznej platformy szkoleniowej, która została umieszczona na stronie internetowej okręgu w dziale szkolenia        pod linkiem https://elblag.pzd.pl/szkolenia

W dziale tym udostępniono instrukcję korzystania z platformy szkoleniowej    dla nowych działkowców Okręgu PZD w Elblągu, która informuje w jaki sposób postąpić, do kogo się zwrócić oraz jak korzystać z materiałów szkoleniowych            w wypadku gdy nowemu działkowcowi nie udało się   za pierwszym razem zdać testu wiedzy. Nowy działkowiec podczas przyjęcia   do ROD jest informowany o potrzebie zapoznania się z podstawowymi przepisami związkowymi oraz zasadami obowiązującymi w danym ROD.   Z uwagi na obecne uwarunkowania, po otrzymaniu hasła dostępowego przechodzi test sprawdzający a przy okazji zapoznaje się z dostępnymi materiałami szkoleniowymi umieszczonymi na platformie szkoleniowej. Natomiast po pozytywnym zaliczeniu otrzymuje elektroniczne zaświadczenie, które jest przesyłane na jego adres oraz na adres OZ PZD.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z platformy szkoleniowej dla nowych działkowców Okręgu PZD w Elblągu, gdyż podstawowa wiedza jest niezbędna aby w dobie ograniczeń szkoleń stacjonarnych z uwagi na remont siedziby okręgu, aby poznać swoje prawa a zarazem obowiązki z tytułu nabycia działki w ogrodzie.

Jednocześnie nadmieniamy, że OZ obecnie przygotowuje się do szkoleń stacjonarnych działkowców i nowych działkowców ROD Okręgu PZD w Elblągu, których pierwszy termin jest projektowany na czerwiec a kolejne  w  drugiej połowie roku od miesiąca września  o czym wszystkie ROD-y zostaną wcześnie powiadomione.

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zaprasza działkowców i nowych działkowców do korzystania z elektronicznej platformy szkoleniowej

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106