29 września 2023

 

 

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Elblągu unieważnia przetarg na wykonania inwestycji pn.” Remont budynku siedziby Okręgu Elbląg PZD w Elblągu” ze względów formalnych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106