06 października 2019

W dniu 05.10.2019r.w Domu Działkowca ROD im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbyły się Okręgowe Dni Działkowca Elbląg 2019. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Okręgowego Zarządu w Elblągu oraz odśpiewania Hymnu Polski i PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

 

Następnie głos zabrał Prezes Okręgu PZD w Elblągu  p. Zygmunt Wójcik, który przywitał przybyłych na uroczystość Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członków Okręgowej Rady i Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zasłużonych działaczy ROD, działkowców    oraz zaproszonych gości.

 

 

W swoim wystąpieniu zawarł krótki rys historyczny powstania i istnienia ogrodów działkowych na terenie okręgu, podkreślając szereg istotnych momentów, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów działkowych. Następnie nawiązał do tradycji obchodów Dni Działkowca i stwierdził, że jest to jeden z najpiękniejszych dni   w roku dla działkowca. Przekazał także  pozdrowienia od Prezesa PZD p. Eugeniusza KONDRACKIEGO, który nadał zasłużonym dla naszego stowarzyszenia medale 120 lecia, okolicznościowe odznaki związkowe i podziękowania za ich trud i wytrwała pracę.  Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć o tych kolegach i koleżankach działkowcach, którzy odeszli na wieczny spoczynek min. b. Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Antoniego Dalaka. Patronat honorowy nad obchodami objęli Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski oraz Starosta Elbląski Pan Maciej ROMANOWSKI.

 

 

W imieniu uczestników obchodów Prezes Okręgu p. Zygmunt Wójcik przywitał przybyłych na uroczystość gości w tym m.in.: Senatora RP Jerzego Wcisła, członka Rady Krajowej PZD  kol. Piotra Gadzikowskiego  reprezentującego Pana Prezesa Eugeniusza Kondrackiego,  Sekretarza Miasta Elbląga Artura Zielińskiego reprezentującego Prezydenta Elbląga p. Witolda WRÓBLEWSKIEGO, Wójta Gminy Elbląg Zygmunta Tucholskiego, Komendanta Straży Miejskiej   w Elblągu Arkadiusza Kulika, przedstawicieli Policji Miejskiej w Elblągu, Elposter Jolanta Olszewska, a także Prezesów ROD, zasłużonych działaczy i działkowców , laureatów konkursów „Wzorowa Działka   i „Wzorowa Altana „ i innych

 

Po wystąpieniu Prezesa Okręgu prowadzący uroczystość I Wiceprezes Okręgu Leszek Łapiński  poprosił gości o zabranie głosu. Jako pierwszy zabrał głos przedstawiciel Patrona Obchodów Sekretarza Miasta Elbląga Artur Zieliński. W imieniu drugiego nieobecnego Patrona Starosty Elbląskiego Pana Macieja ROMANOWSKIEGO odczytano list dziękczynny , w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza KONDRACKIEGO głos zabrał członek Rady Krajowej PZD kol. Piotr Gadzikowski, Senator RP Jerzy Wcisła oraz komendant straży miejskiej Arkadiusz Kulik. Wszyscy mówcy podkreślali w swoich przemówieniach szczególną rolę i znaczenie oraz istnienia ogrodów szczególnie zaś  w przestrzeni lokalnej. Następnie prowadzący uroczystość odczytał listy gratulacyjne od zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na naszą uroczystość w tym m.in. od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina, Burmistrzów miast i wójtów z miejsc lokalizacji naszych ogrodów Pasłęka, Młynar, Gronowa Elbląskiego oraz pozdrowienia dla uczestników uroczystości       od banków, firm i innych podmiotów m.in.  od p. Stanisława Kotowskiego Prozamech, Banku Braniewsko - Pasłęckiego w Pasłęku, Infotech i Elposter w Elblągu i innych.

 

W kolejnej odsłonie uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych Prezesów ogrodów , przewodniczących komisji rewizyjnych PZD i działkowców oraz gości. W imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza KONDRACKIEGO zasłużonym gościom, Prezesom z długoletnim stażem  w kierowaniu Zarządami ROD i działkowcom Okręgu Elbląskiego najwyższe odznaki związkowe wręczył członek Rady Krajowej PZD kol. Piotr Gadzikowski oraz Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik.

  

Kolejnym zasłużonym wręczono rocznicowe dyplomy nadane przez OR PZD Elblągu, odznaczenia związkowe: w tym srebrne i brązowe odznaki „Zasłużonego Działkowca” oraz wiele innych rocznicowych upominków ufundowanych przez Okręgową Radę PZD w Elblągu, samorządy miast gmin oraz patronów  i sponsorów uroczystości. Do każdego wystąpienia wyróżnionych prowadzący i Wiceprezes okręgu Leszek ŁAPIŃSKI zapraszał po kolei patronów i innych gości co nadało tym wystąpieniom dodatkowego kolorytu. Zaproszonym gościom wręczono okolicznościowe dyplomy, torby okolicznościowe  z wydawnictwami związkowymi, czapki z logo PZD i słodyczami oraz rocznicowe gadżety.                           

Prezes Okręgu  PZD w Elblągu Zygmunt Wójcik zwracając się do gości podkreślił, że zapewne nie jest to ostatnie słowo samorządów we wspieraniu potrzeb naszych ogrodów a w tym szczególnie pomoc ogrodom, które nie posiadają swoich siedzib i borykają się z wieloma innym problemami w zakresie infrastrukturalnym podobnie ja siedziba Okręgu. W kolejnej odsłonie uroczystości oceniono bogatą wystawę koszy dożynkowych i plonów z naszych ogrodów.

Prowadzący I Wiceprezes Okręgu kol. Leszek ŁAPIŃSKI poprosił do komisji oceniającej niezależnych ekspertów z grona naszych gości, wraz z nowymi Wiceprezesami Okręgu kol. Jackiem Nawrockim oraz Wiesławem Wiśniewskim.  Podczas oceny  oraz w ramach planowych przerw zespół muzyczny umilał uczestnikom czas grając szereg melodii związanych z ogrodami.

 

 

Następnie goście wraz z  Prezesem Okręgu złożyli gratulacje i wręczyli nagrody, dyplomy i wydawnictwa związkowe laureatom konkursu „Wzorowa Działka 2019 „ i Wzorowa Altana” w 2019 roku w Elblągu.

 

Komisja wybrała trzy najlepsze kompozycje dożynkowe oraz stwierdziła, że wszyscy pozostali zasługują na wyróżnienie, co też uczyniono wręczając zwycięzcom oraz pozostałym okolicznościowe dyplomy, i torby upominkowe z  wydawnictwami związkowymi, czapki  z logo PZD i słodyczami oraz rocznicowe gadżety.

 

Następnie prowadzący ogłosił, że osoby które przygotowały i ofiarowały z własnej inicjatywy po raz kolejny kilka rodzajów ciast dla uczestników dzisiejszych obchodów. Będą również nagrodzone za swój wysiłek i wkład w przygotowanie i organizacje tej uroczystości wydawnictwami związkowymi oraz upominkami przekazanymi przez sponsorów.

http://elblag.pzd.pl/lib/xtk3jx/_DSC5106-jmokxc43.jpg

Po zakończeniu części oficjalnej w czasie przerwy zaproszeni goście zwiedzili  salę tradycji ROD im. Kosynierów Gdyńskich. Z tej okazji skorzystało również ponad 75% uczestników naszej uroczystości.

 

Obchody zakończono wspólnym uroczystym poczęstunkiem w trakcie której podano obiad, ciasta, goszcząc się przy muzyce zespołu nagłaśniającego obchody „The Best” z Elbląga.

 

 

 

Potem wspólnie bawiono się i raczono różnymi specjałami przez kolejne godziny.  W obchodach brało udział ponad 140 osób w tym Prezesi ROD, działacze, działkowcy, goście, członkowie kół zainteresowań, laureaci konkursów, organizatorzy oraz osoby wspierające nasz okręg.

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Okręgowe Dni Działkowca w Elblągu 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106