16 kwietnia 2021

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza pierwszą edycję konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 maja 2021 roku. Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki

 

 

Ogłoszenie konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2021 roku.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106