17 września 2021

W niektórych przypadkach na wycinkę drzew czy krzewów działkowiec lub zarząd ROD  musi uzyskać zezwolenie i uiścić opłatę.  By uniknąć opłaty częstokroć występuje się o zgodę na jej zamianę na obowiązek dokonania tzw. nasadzeń zastępczych. Urząd Marszałkowski przypomina, by nie lekceważyć obowiązku odtworzenia, również co do terminu. Opóźnienie oznacza poważne wydatki.

Działkowcy i zarządy ROD mają prawo wycinać bez zezwolenia jedynie drzewa owocowe, krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2 oraz drzewa ozdobne, których obwód na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi nie jest większy niż 50 cm (poza topolą, wierzbą, klonem jesionolistnym, klonem srebrzystym  - do 80 cm oraz - do 65 cm w odniesieniu do kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego). 

Planując usunięcie większych drzew/krzewów ozdobnych należy więc wystąpić o wydanie zezwolenia na wycinkę. W zależności od miejsca położenia ROD decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jeśli usunięcie drzewa/krzewu jest uzasadnione, wnioskodawca otrzymuje decyzję zezwalającą na wycinkę i ustalającą opłatę. Stawki opłat są bardzo wysokie. Dlatego warto ubiegać się o ich zamianę na obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych. Wówczas w decyzji organ określa opłatę, ale zawiesza jej pobór, o ile w określonym terminie dokonamy nasadzeń i utrzymamy ich żywotność przez 3 lata. Wykonanie obowiązku jest podstawą do umorzenia opłaty.

Pamiętajmy - równie ważne, co odtworzenie nasadzeń, jest to, czy dochowamy terminu. Tylko wykonanie nasadzeń we wskazanym terminie daje szansę na umorzenie opłaty!

Jeżeli wiemy, że z jakiegoś powodu nie możemy dokonać nasadzeń w wyznaczonym terminie, możemy jeszcze wystąpić o jego przesunięcie. Ale musimy to zrobić odpowiednio wcześnie. Termin przekroczony nie podlega bowiem przywróceniu.

Aby wniosek o przesunięcie terminu na wykonanie nasadzeń miał szansę na uwzględnienie, musi zatem być złożony przed jego upływem.

 

Uwagę na to zwraca Mazowiecki Urząd Marszałkowski.(link do pisma)

Jeżeli wniosek będzie spóźniony, urząd - nawet jeżeli by chciał - nie ma możliwości przesunięcia terminu. W konsekwencji, działkowiec lub ROD zostanie obciążony opłatą.

Lidia Sosnowska

 

 

Odtworzenia nasadzeń za wycięte drzewo. Pamiętaj o terminie

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106