29 grudnia 2023

 

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 20 grudnia 2023 roku odszedł              

Ś.P. Bolesław MIKOŁAJCZYK, b. członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, b. Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu, wieloletni działkowiec ROD „Bratek” w Elblągu. Odszedł człowiek, który         przez długie lata związany był ze społeczną działalnością w ruchu ogrodnictwa działkowego, znany w środowisku działkowym i zasłużony dla elbląskich ogrodów.

 

Cześć Jego pamięci !

 

Prezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Elblągu

Okręgowa Rada i Okręgowy  Zarząd PZD w Elblągu

 

Odszedł Bolesław Mikołajczyk –b. Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106