21 maja 2024

 

 

Przypominamy, iż w świetle obecnych przepisów zarówno palenie liści, gałęzi i innych resztek roślinnych na działkach oraz wypalanie traw jest zabronione i grozi za to mandat. Zabrania tego także Regulamin ROD na podstawie § 68 pkt 5.  Jak co roku, jesień, zima i wiosna to czas, kiedy wielu działkowców niestety spala odpady na działkach, co łączy się ze skargami i karami. Jak ekologicznie przetwarzać odpady zielone oraz jak pozbywać się ich z działki zgodnie z przepisami? Jak kompostować?

Zgodnie z prawem obowiązującym w PZD, a także z uchwalonymi przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Programami Ochrony Powietrza (uchwały nr 162/13 z dnia 28 października 2013r.; nr 186/13 z dnia 25 listopada 2013r. oraz Nr 184/13 z dnia 25 listopada 2013r.), stanowiącymi obowiązujące prawo miejscowe w zakresie ochrony powietrza, na terenie aglomeracji warszawskiej obowiązuje kategoryczny zakaz spalania pozostałości roślinnych na terenie m.st. Warszawy.

Ponadto na podstawie obowiązujących przepisów zabronione jest wypalanie traw, liści, gałęzi czy śmieci na terenie ogrodów działkowych i taki czyn stanowi wykroczenie na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Należy pamiętać także, iż na podstawie § 68 pkt 5 obowiązującego od 1 stycznia 2016 roku Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego zabronione jest spalanie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Zarządy ROD, jak i sami działkowcy powinni dbać o porządek i przestrzeganie przepisów.

 

Co robić z liśćmi, trawą i gałęziami?

W pierwszej kolejności, zarządy ROD powinny zabiegać o to, by działki były wyposażone w kompostowniki, a resztki roślinne były kompostowane lub umieszczane w specjalnych pojemnikach na odpady zielone (dotyczy odpadów nie nadających się do kompostowania) i wywożone. Regulamin ROD nakłada na każdego działkowca obowiązek posiadania na swojej działce kompostownika.

Wskazówki jak założyć i prowadzić kompostownik można znaleźć w broszurze wydanej przez  KR PZD: zobacz broszurę

Jak pozbyć się liści i gałęzi z oznakami chorób?

Nie zaleca się kompostowania resztek roślinnych (np. liści)  zakażonych chorobami (najlepiej je zakopać), natomiast kompostowanie innych odpadów zielonych i organicznych jest najwłaściwszym, ekologicznym sposobem zagospodarowania odpadów roślinnych pochodzących z działki w ROD. Można także oddać liście do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie organizuje się nieodpłatne odbiory odpadów zielonych.

Grubsze gałęzie można także rozdrobnić i wykorzystać jako ściółkę pod różne rośliny, którą będę mogli wykorzystać działkowcy. Można zrobić to przy pomocy maszyn (rębarek, rozdrabniarek), które można zakupić na potrzeby ROD lub wspomóc się usługami firm fachowych wykonujących takie usługi.

 

W związku z uciążliwościami dla okolicznych mieszkańców jakie powoduje wypalanie różnego rodzaju odpadów, a co za tym idzie zadymianie okolic ogrodów, OZM PZD prosi działkowców o potraktowanie sprawy poważnie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Bezmyślne spalanie odpadów szkodzi środowisku, zdrowiu ludzi i zadymia okolice, nierzadko ograniczając widoczność na drogach. Ponadto, powtarzające się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów przez działkowców wpływają bezpośrednio na negatywną opinię o wielu ogrodach działkowych. Warto zadać sobie pytanie, czy my sami chcielibyśmy mieszkać w okolicy zadymionej każdej jesieni i wiosny?  

opracowanie:

Maciej Aleksandrowicz

biuro OZ Mazowieckiego PZD

Odpady roślinne na działkach – nie spalajmy a wykorzystujmy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106