28 maja 2021

W dniu 20 maja 2021 roku Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował na kolejnym posiedzeniu on-line.

Krajowy Zarząd PZD zajął się tematem funkcjonowania biur Okręgów PZD w pierwszych 4 miesiącach tego roku. Był to okres, w którym w celu ochrony zdrowia pracowników, członków aktywu, działkowców oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania pracy jednostek organizacyjnych w stanie epidemii obowiązywały wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD rozwiązania prawne umożliwiające dostosowanie pracy biur do stanu zagrożenia. Mimo to większość biur okręgów pracowała stacjonarnie, a niektóre w sposób hybrydowy. Krajowy Zarząd PZD na podstawie podsumowania informacji uzyskanych z okręgów, jak również z uwagi na poprawiającą się sytuację epidemiologiczną, luzowanie obostrzeń przez rząd, coraz większą liczbę zaszczepionych pracowników oraz potrzeby działkowców i zarządów ROD przywrócił tradycyjny system pracy biur Okręgów od 24 maja br.

Krajowy Zarząd PZD analizował bardzo ważne dla Związku zagadnienie - możliwości organizacji walnych zebrań w ROD. R. pr. Tomasz Terlecki przedstawił opinię prawną na ten temat w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ogólnych. Wynikało z niej, że mimo iż rząd nieco poluzował obostrzenia, w większości ROD przepisy powszechnie obowiązujące faktycznie wykluczają możliwość odbycia walnych zebrań (konferencji delegatów). W tej sprawie Krajowy Zarząd PZD przyjął i opublikował na stronie internetowej PZD Komunikat w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych.

Na posiedzeniu przedyskutowano temat najważniejszych zadań dla Związku i Okręgowych Zarządów PZD w tym roku. Uznano, że niewątpliwie priorytetowym zadaniem jest doprowadzenie do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, jak tylko nastąpi dalsze złagodzenie obostrzeń. Za bardzo ważny uznano także powrót do aktywnych kontaktów z zarządami ROD, wizyty w ROD, pomoc zarządom ROD na miejscu w ogrodach, a także konieczność systematycznego szkolenia nowych działkowców oraz członków organów ROD. W tej sprawie na kolejnym posiedzeniu zostanie podjęta uchwała.

Krajowy Zarząd PZD przyjął sprawozdania finansowe za 2020 r. i preliminarze finansowe na 2021 r. Okręgów PZD: w Gorzowie Wlkp. i Małopolskiego. Sprawozdania zbadane zostały pod kątem prawidłowości i zgodności z ustawą o rachunkowości oraz przepisami związkowymi przez właściwe organy PZD oraz zweryfikowane przez Wydział Finansowo-Księgowy JK PZD. Mirosława Marks Główna Księgowa JK PZD szczegółowo przedstawiła sprawozdania i preliminarze.

Krajowy Zarząd PZD podjął również decyzje w sprawach częściowych likwidacji ROD „Stokrotka” we Włoszczowie (Okręg Świętokrzyski), ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu (Okręg Sudecki), ROD „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim (Okręg Warmińsko-Mazurski). Ponadto Krajowy Zarząd ustanowił prawo PZD do nieruchomości stanowiącej teren zamienny, na którym został odtworzony ROD „Zjednoczeni” w Poznaniu. KZ PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego ROD „Dębinka” w Poznaniu na doprowadzenie energii elektrycznej. Temat likwidacji i pożyczek zreferowany został przez Mariolę Kobylińską - kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami.

W ramach realizacji programu obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął wzór Medalu z tej okazji, który będzie wręczany najbardziej zasłużonym działaczom związkowym oraz osobom spoza Związku zasłużonym dla naszego stowarzyszenia. KZ powołał również Komisję Konkursową do oceny prac nadesłanych na konkurs jubileuszowy pn: „40 lat Polskiego Związku Działowców – dziedzictwo i przyszłość”. Na podstawie oceny Komisji Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkurs.

Oczekiwany przez organy Związku „Zbiór przepisów związkowych” ze stanem prawnym na dzień 1 czerwca 2021 roku w niedługim czasie zostanie wydrukowany i przekazany organom ogrodowym i okręgowym. W tej sprawie KZ PZD podjął uchwałę decydując o wielkości nakładu oraz pokryciu kosztów przez Jednostkę Krajową PZD.

 

 

Obradował Krajowy Zarząd PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106