01 lutego 2021

W dniu 27 stycznia 2021 r. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD obradował na kolejnym, 43 w tej kadencji posiedzeniu. Odkąd w kraju ogłoszono stan epidemii, a Krajowy Zarząd PZD musi na bieżąco podejmować bardzo ważne dla funkcjonowania ROD i Związku decyzje, posiedzenia odbywane są dzięki wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

27 stycznia 2021 r. KZ zapoznał się z informacją w sprawie propozycji i wniosków, które okręgowe zarządy PZD zgłosiły do nowelizacji ustawy śmieciowej. Krajowy Zarząd PZD przyjął również wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska przedstawiające propozycje PZD wynikające z doświadczeń i problemów z wywozem odpadów komunalnych z ROD. Pismo to niezwłocznie zostało złożone w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Krajowy Zarząd ustalił powierzchnię i liczbę działek użytkowanych w ROD stanowiących podstawę do przygotowania preliminarzy finansowych jednostek terenowych i jednostki krajowej na rok 2021 przyjmując stosowną uchwałę

Na posiedzeniu omówiony został temat wykorzystania domów działkowca w ROD. Problem, którym zajął się KZ dotyczył kosztów utrzymania tych domów działkowca, które były podnajmowane i z uwagi na zdecydowane decyzje organów krajowych Związku, zaprzestały tej działalności. Krajowy Zarząd uzgodnił dalsze działania, jakie okręgowe zarządy ROD i zarządy ROD powinny podejmować w tym zakresie.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z sytuacją i podjął uchwały sprawie likwidacji części ROD i regulacji prawnych gruntów ROD. Uchwały dotyczyły ROD „Jutrzenka” w Boguszowie Gorcach, ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie, ROD „Pod Słonecznikiem” w Wyrzysku, ROD „Malwa” w Pleszewie, ROD „Papiernik” w Krapkowicach. Krajowy Zarząd PZD przyznał również dotacje: ze środków Funduszu Rozwoju ROD „Malwa” w Lipnie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa siedziby Zarządu ROD oraz ze środków Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ROD „Lotos” w Nowej Soli, który został częściowo zalany przez Odrę. Dodatkowo Zarządowi ROD „Malwa” w Lipnie Krajowy Zarząd PZD przyznał pożyczkę z Funduszu Samopomocowego, która pozwoli sfinansować budowę siedziby Zarządu ROD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również z informacją na temat funkcjonowania biur okręgów PZD w ostatnich 3 tygodniach w związku ze stanem epidemii. Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, by na bieżąco organ mógł reagować na pojawiające się problemy i nowe obostrzenia ogólnokrajowe. Biura okręgów funkcjonują w sposób nieprzerwany. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Krajowy Zarząd PZD przedyskutował temat pogarszającej się sytuacji epidemicznej związanej z pojawieniem się w Polsce mutacji koronawirusa i ustalił dalszą strategię działania, która zapewni działkowcom i pracownikom biur okręgów i jednostki krajowej, bezpieczeństwo.

Krajowy Zarząd PZD nieustannie pracuje nad tym, by każdy problem jaki dotyczy ROD i Związku był na bieżąco rozwiązywany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Obecnie trwają intensywne prace nad wytycznymi do walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 roku, aby w najbliższym czasie zostały przyjęte przez Krajowy Zarząd i mogły być przekazane do ROD.

ZRS

 

 

Obradował Krajowy Zarząd PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106