Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Obniżona taryfa za gaz dla ROD – termin składania wniosków 15 marca 2022r. 

 

ROD jako odbiorcy paliw gazowych mają możliwość skorzystania z tzw. ochrony taryfowej wprowadzonej ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Wśród beneficjentów wprowadzonych rozwiązań ustawa wymienia bowiem organizacje pozarządowe, jeżeli zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Polski Związek Działkowców jako stowarzyszenie ogrodowe, zaliczany jest do kategorii organizacji pozarządowych. Tym samym ROD będące jednostkami organizacyjnymi PZD, są uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej.

Objęcie obniżoną stawką za gaz nie następuje jednak automatycznie. Konieczne jest złożenie oświadczenia. 

Istnieje możliwość uzyskania obniżki stawki wstecznie - od 1 stycznia 2022r. Aby to nastąpiło oświadczenie należy złożyć do 15 marca 2022.  

Złożenie oświadczenia po 15 marca 2022r. spowoduje, że korzystna taryfa zadziała tylko do przodu, tj.  od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Oświadczenie dostępne jest pod adresem https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, co wymaga jednak posłużenia się podpisem elektronicznym, lub – po wydrukowaniu i podpisaniu – w wersji papierowej.

Podpisując oświadczenie pamiętajmy o zachowaniu zasad reprezentacji wynikających ze Statutu PZD.

Dodatkowe informacje dostępne są również pod adresami:

Ustawa o ochronie odbiorców gazu - Portal korporacyjny (pgnig.pl)

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 Biuro Prawne PZD

 

02 marca 2022