01 grudnia 2022

 

Prawniczka Urszula Wolna została nowym rzecznikiem praw osób starszych w Elblągu. Przez lata pracowała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Swoją nową funkcję pełni społecznie.

Od 2010 roku w województwie warmińsko-mazurskim działa społeczny rzecznik praw osób starszych. Jest nim Stanisław Brzozowski, emerytowany dziennikarz związany z Federacją Organizacji Socjalnych FOSa w Olsztynie. Od samego początku miał on zastępcę w Elblągu, przez długie lata był nim znany społecznik Stanisław Puchalski.

Obecnie funkcję zastępcy rzecznika w Elblągu zgodziła się przyjąć społecznie Urszula Wolna, prawniczka, odchodząca na emeryturę pracownica Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. 29 listopada podczas spotkania w elbląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych miała ona okazję zaprezentować się środowisku osób starszych po raz pierwszy w nowej roli.

Głównym tematem spotkania były prawa osób starszych i przypadki ich naruszeń w najistotniejszych dla seniorów sprawach dotyczących rodziny i zdrowia, ale także oszustw, począwszy od oszustw „na wnuczka”, po wyłudzenia, nagabywania handlowe przez telefon, podczas „prezentacji”, a także coraz częściej drogą internetową czy sms-ową. Z takimi właśnie sprawami zgłaszają się do swoich rzeczników seniorzy. Mogą liczyć na interwencję, pomoc w orientacji w gąszczu przepisów, poradę, życzliwą rozmowę.

Funkcja rzecznika praw osób starszych jest funkcją społeczną, wpisana jest w obowiązujący w regionie i przyjęty przez samorząd wojewódzki program polityki senioralnej, dostrzegający rosnącą liczbę osób starszych (więcej niż jedna czwarta mieszkańców) i dążący do jak najlepszej reprezentacji środowiska, a także wspierania wszelkich form aktywności osób 60+. W ramach tego programu, federacja FOSa realizuje obecnie projekt „Stawiamy na seniorów”, umożliwiający działanie rzeczników.

Kontakt ze społecznym rzecznikiem pod nr telefonu 601 694 717.

 

Nowy społeczny rzecznik praw osób starszych w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106