19 stycznia 2020

Spacerując po jednym z lubelskich ogrodów działkowych, w środku dnia napotkałam na swojej drodze lisa. Głodne zwierzę zwabił do ogrodu, bezmyślnie pozostawiony przez działkowca stos karpich głów. Spłoszony krokami lis przebiegł tuż obok, tyko po to, żeby już za moment wrócić w to samo miejsce.

Czym grozi bytowanie dzikich zwierząt na działkach?

Oprócz chorób zakaźnych, pasożytów i pozostawianych odchodów coraz częściej napotyka się opróżnione z ryb oczka wodne, ale i truchła martwych ptaków, a nawet upolowanych kotów.

Koty i lisy oraz szczury, które tak uczynnie są dokarmiane (najczęściej przez samych działkowców)to drapieżniki, które polują i zabijają inne zwierzęta. Które zakażają swoim odchodami ogrodowe plony – żywność, którą zjadamy często prosto z krzaka – poziomki, którymi częstujemy dzieci; zioła, pietruszkę czy sałatę, najsmaczniejszą prosto z grządki.

 

 

Rodzinne ogrody działkowe nie są przestrzenią odpowiednią do bytowania dzikich i bezpańskich zwierząt.

Działkowcu zanim pozostawisz pożywienie na swojej działce, rozważ czy chcesz prowadzić ogród czy schronisko?

 A.E.Michowska

 

 

Nie zostawiaj pożywienia na działce

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106