11 listopada 2019

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy szczególną uwagę powinniśmy zwracać na osoby bezdomne, które często nocują w opuszczonych budynkach, na klatkach schodowych, piwnicach czy w altanach znajdujących się w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Te ostatnie bardzo upodobali sobie bezdomni, bowiem okres jesienno-zimowy to czas, kiedy na działkach przebywa bardzo mało działkowców. W związku z tym dostęp do altan jest ułatwiony. Jednak niskie temperatury – zwłaszcza nocą stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych. Dlatego Policjanci i Straż Miejska – jak co roku zwracają się z apelem do wszystkich o nie pozostawanie obojętnymi i zgłaszanie obecności osób bezdomnych w miejscach, w których może grozić im wychłodzenie i śmierć z powodu zamarznięcia. Do tego apelu dołącza się także Polski Związek Działkowców. Pomagajmy mądrze. Rozmawiajmy, informujmy o dostępnych noclegowniach w danym mieście.  W każdym większym mieście funkcjonują w okresie zimowym miejsca dla bezdomnych – schroniska, noclegownie, czy ogrzewalnie. Wiele ośrodków pomocy prowadzi chociażby Caritas. I oczywiście zgłaszajmy te przypadki służbom, które mają doświadczenie w pomaganiu osobom bezdomnym. Zawsze można zadzwonić pod numer 997 lub 112. 

W wielu miastach służby rozpoczęły już akcję, której zbiorczy tytuł to „Zima 2019/2020", a jej głównym celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych oraz bezradnych. Wykonywane w ramach akcji czynności to m. in. bieżące monitorowanie i kontrolowanie miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni: parki, ogrody działkowe, węzły cieplne, dworce kolejowe czy autobusowe, a także miejsca, gdzie najczęściej spożywany jest przez nich alkohol czyli pustostany. Wszystkie działania mają charakter pomocowy. Funkcjonariusze w trakcie wykonywania obowiązków służbowych udzielą potrzebującym informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

Działkowcy odwiedzajcie swoje działki w okresie jesienno-zimowym. Sprawdzajcie, czy wszystko jest w porządku. A jeśli zauważycie, że ktoś w altanach nocuje reagujcie i powiadamiajcie odpowiednie służby.

Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie. Czasem wystarczy jeden telefon.

Opr. E.Ch.

fot. https://pixabay.com/pl/

 

 

Nie bądźmy obojętni – wspólnie zapobiegajmy wychłodzeniom

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106