11 marca 2019

Okręg PZD W Elblągu w ramach zamierzonych przedsięwzięć związanych  z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w ROD Okręgu Elbląskiego w 2019, przeprowadził  w okresie 20 luty do 04 marca włącznie narady szkoleniowo-instruktażowe dla członków zarządów i komisji rewizyjnych, instruktorów  SSI oraz  osób obsługujących walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W okresie 20-25 luty podzieleni na 4 grupy Prezesi Zarządów ROD wraz ze skarbnikami i księgowymi zapoznawali się z m.in.: z sytuacją w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, stanem budowy siedzib, problemami w zakresie wykonywania planów zagospodarowania ROD. Szkolonym przedstawiono wnioski i zalecenia dla ROD wypływające z kontroli przeprowadzonych w ROD, porad prawnych oraz skarg. Zapoznano ich procedurami przygotowania i obsługi walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w tym m.in. potrzebą zapraszania przedstawicieli organów porządku publicznego. W drugiej części narad każdego dnia, Prezesów już wspólnie ze skarbnikami księgowymi zapoznawano z kompleksową informacją opracowaną przez OZ nt. postępowania z RODO (pokaz audiowizualny). Po pokazie Główna Księgowa  biura wraz księgowymi OFK przedstawiała sprawy finansowo-księgowe, stan wdrażania w RODach programu DGCS System zwracając uwagę na jego zalety w prowadzeniu księgowości oraz w bieżącym funkcjonowaniu ROD. Na zakończenie każdego dnia szkolenia dodatkowo odbywał się instruktaż dla wybranych osób z każdej grupy do obsługi walnych zebrań.

   Tematyka wszystkich narad obejmowała ponadto realizację wypełniania obowiązków statutowo organizacyjnych przez organy ROD, w kontekście zadań dla struktur PZD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych w ROD Okręgu Elbląg w roku 2019. Na wszystkie narady przygotowano i przekazywano komplety materiałów na walne zebrania, a także wzory dokumentów pomocnych w bieżącej pracy zarządów oraz osób obsługujących walne zebrania.

   Podczas omawiania zaleceń KZ PZD oraz treści Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r. zwracano szczególną uwagę na kolejność postępowania w przygotowaniu, przeprowadzeniu oraz w opracowaniu dokumentacji po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym a także przykłady stosowania zawartych w nich wzorów druków w zależności od podejmowanych decyzji.

 W dyskusji na każdej z narad uczestnicy poruszali szereg nurtujących ich spraw, które wg nich utrudniają funkcjonowanie ogrodów a także problemy związane ze stosowaniem w praktyce obowiązującego prawa, sytuacją zewnętrzną i wewnętrzną działkowców, ogrodów i PZD. Wątpliwości na bieżąco wyjaśniali przedstawiciele komisji ugodowej, wskazują na konkretnych przykładach z bieżącej praktyki oraz z wniosków płynących m.in. z przeprowadzonych kontroli, skarg i zażaleń tłumacząc jak należy postępować, a czego robić się nie powinno. Namawiali też do korzystania z telefonicznych dyżurów prawnych.

  Wykładowcy na czele z kierownictwem Okręgu, pracownikami biura oraz członkami komisji problemowych zwracali szczególną uwagę na wręcz literalne przestrzeganie przepisów prawa związkowego współpracy i kontaktów z biurem Okręgu PZD, zwłaszcza w przypadku wątpliwości w interpretacji prawa szczególnie zaś w zakresie zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

 

Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

 

 

Narady szkoleniowo-instruktażowe w Okręgu Elbląg PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106