01 lutego 2018

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym na stronie OZ PZD w Elblągu www.elblag.pzd.pl    w dniu 29 stycznia 2018 roku rozpoczął się cykl narad szkoleniowo-instruktażowych dla osób funkcyjnych ROD Okręgu Elbląskiego. 29 i 30 stycznia 2018 roku w szkoleniu jako pierwsi uczestniczyli Prezesi Zarządów ROD z Elbląga podzieleni na dwie mniejsze grupy z uwagi na fakt, że w Elblągu mamy najwięcej zlokalizowanych ogrodów naszego okręgu. Miejscem szkolenia była siedziba Biura OZ w Elblągu przy ulicy Kościuszki 106

W swojej rozciągłości narada szkoleniowo – instruktażowa obejmowała bardzo obszerną problematykę m.in. poruszaną  na naradzie Prezesów i Dyrektorów Biur w Warszawie       w tym przygotowanie  oraz  przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych, planowania  i rozliczania inwestycji w ROD, wolne tereny i wolne działki, zamieszkiwanie  i budownictwo ponadnormatywne w ROD, czerpanie z majątku, wyniki kontroli ROD i ich wpływ    na funkcjonowanie ogrodów, kolegia Prezesów i ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu ROD   i  Okręgu, ochrona  danych osobowych w ROD w świetle podjętych przez KR PZD uchwal  o budowie nowych obiektów w ROD oraz modernizacji istniejącej infrastruktury jako istotnego elementu dla  założeń  Programu Rozwoju ROD. W związku z wprowadzaniem do struktur naszego stowarzyszenia Programu DGCS  omówiono pilną potrzebę wyposażenia zarządów ogrodów w sprzęt komputerowy oraz systemy łączności na linii działkowiec –zarząd – OZ   oraz rolę w tej materii mediów i forów internetowych. Naradę ww terminach prowadził   I Wiceprezes OZ/Dyrektor Biura OZ PZD Zygmunt Wójcik wraz z Przewodniczącym Okręgowej komisji Rewizyjnej kol. Zbigniewem Żylukiem , Główną księgową  kol.  J. Bryl, Sekretarzem OZ,     kol.  R. Pawlukowską , przedstawicielem komisji ugodowej kol. B . Rościszewską a także   z  przedstawicielami komisji ds. odznaczeń kol. A. Kozłowiczem i S. Ocalewiczem. Podczas narad przedstawiono również zamówione przez Biuro OZ w Elblągu oferty firm ubezpieczeniowych    w zakresie możliwości ubezpieczania altan oraz innej infrastruktury ogrodowej od ognia, kradzieży i innych klęsk żywiołowych. W tej materii I Wiceprezes OZ poruszył sprawę powodzi, podtopień oraz potrzebę przestrzegania bhp na terenie ogrodów, głównie zaś chodzi    o wyposażenie infrastruktury ogrodowej w niezbędne atrybuty bezpieczeństwa i ppoż.      oraz przeglądy wykonane przez uprawnione do tego osoby.  Na zaproszenie Dyrektora Biura  na szkolenia przybyli również zaproszeni przedstawiciele Straży Miejskiej   w Elblągu, którzy omówili  zasady porządku publicznego oraz naganne przypadki spalania odpadów, zakłócania porządku publicznego oraz zaśmiecania terenów wokół naszych ROD.

Należy tutaj nadmienić, że kolejnym  etapem narad organów w ROD okręgu będzie szkolenie    dla komisji rewizyjnych ROD, instruktorów SSI, skarbników zarządów ogrodów    oraz przedstawicieli ROD, którzy nabyli programy DGCS a także szkolenie dla osób obsługujących walne zebrania, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku w Elblągu. Ponadto warto zauważyć,   że   dzięki uprzejmości Burmistrz Braniewa p. Moniki Trzcińskiej oraz Burmistrza Pasłęka p. dr. Wiesława Śniecikowskiego narady szkoleniowe dla ogrodów zlokalizowanych    na terenie naszego okręgu mogą się odbyć w nieodpłatnie udostępnionych salach ww urzędów miejskich, za co składamy również ta drogą serdeczne podziękowania. Sumując, cały cykl szkoleń noworocznych prowadzonych przez OZ Elbląg zakończy się w dniu 9 lutego w Pasłęku.

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Narady szkoleniowo-instruktażowe ROD okręgu elbląskiego

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106