25 marca 2022

 

 

W siedzibie PZD w Elblągu trwa cykl szkoleniowy dla Prezesów i Skarbników oraz instruktorów SSI ROD oraz kilku księgowych ROD , które pozostały poza OFK. Wszyscy uczestnicy z ROD w liczbie ponad 150 osób zostali podzieleni   na 8 grup szkoleniowych, średnio po 20-22 osoby wraz z prowadzącymi  z zachowaniem rygorów i ograniczeń epidemicznych. Szkolenia dotyczą głównie  spraw programowych i organizacyjnych związanych z Walnym Zebraniami Sprawozdawczymi, planowaniem inwestycji i remontów uzyskiwaniem dotacji, sprawom finansowym, sprawozdawczym  oraz szeregiem innych spraw organizacyjnych w zakresie funkcjonowania ROD m.in. dotyczące organizacji sprawnej komunikacji i wymiany informacji  na linii działkowiec - Zarząd ROD – OZ PZD i odwrotnie, powołaniem nowych osób  do kolegiów Prezesów Okręgu, dyżurami prawnymi, DGCS System, możliwościami otrzymania dotacji z gmin   oraz budową  siedzib w tych ROD, które są ich pozbawione a bardziej zakupem, gotowych rozwiązań modułowych tzw. kontenerów na biura. Frekwencja na półmetku wyniosła ok 95%. Wydaje się jest ona wynikiem tzw. „głodu bliskich spotkań” , który zaistniał przez okres mijającej epidemii. Bardzo ważne były omówienia i przypomnienie dotyczące spraw finansowych wynikających                           ze zmian wprowadzonych tzw. „Polskim Ładem”, obowiązków w zakresie PPK, i itp. Prowadzącymi szkolenia są : Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik - sprawy statutowe i ogólne, walne zebrania, kontrole, grunty, Wiceprezes Wiesław Wiśniewski i Jacek Nawrocki sprawy statutowe i ogólne, skargi,  dyżury prawne, walne zebrania, Główna księgowa – sprawy finansowe, sprawozdawczość                              i OFK,  Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji Remontów Ryszard Mikołajczyk - walne zebranie, inwestycje i remonty, Marek Bereś, Barbara Sokalska - koordynator  DGCS System, Regina Pawlukowska – wydawnictwa      i sprawy administracyjne

Po szkoleniach Prezesów i Skarbników oraz instruktorów SSI , które kończą się w  poniedziałek ,  w najbliższy wtorek i środę odbędą się jeszcze dwa  szkolenia w tym dla zespołu obsługi ds. walnych zebrań w ROD Okręgu   oraz dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD.

Zygmunt Wójcik

Narady szkoleniowe w Okręgu Elbląskim

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106