29 listopada 2022

 

W dniu 28.11.2022 roku  w godzinach popołudniowych w  sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego   w Braniewie Prezes Okręgu Elbląskiego PZD p. Zygmunt Wójcik  wraz z Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Ludgardą Kordykiewicz, Stefanem Sokalskim członkiem ds. komisji inwestycji  oraz rozwoju ROD, Instruktorem SSI Stanisławem Kanią spotkali się z osobami funkcyjnymi z trzech  ROD Braniewa, Fromborka oraz Pieniężna (Prezesi, skarbnicy, sekretarze, instruktorzy SSI oraz z  członkowie kolegium powiatu braniewskiego.

Obraz zawierający wewnątrz, podłoże, ściana, oknoOpis wygenerowany automatycznie  Obraz zawierający tekst, podłoże, wewnątrz, pomieszczenieOpis wygenerowany automatycznie

Podczas narady omówiono i przedstawiono podstawy funkcjonowania ROD, zasady podejmowania i realizacji inwestycji i remontów  oraz modernizacji infrastruktury ogrodowej w kontekście zaleceń wypływających z powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek oraz potrzeb ogrodu, współpracy z urzędami samorządowymi w zakresie wsparcia ROD i rozwoju ROD, sprawę siedzib  dla 3 ROD Braniewa w kontekście nieodpłatnego udostępniania pomieszczenia przez Burmistrza Braniewa oraz propozycję utworzenia filii Ośrodka Finansowo – Księgowego w Braniewie a także ewentualnego połączenia braniewskich ogrodów celem wzmocnienia ich funkcjonalności. W trakcie narady wyłoniono nowych przedstawicieli ogrodów do powołanych Kolegium Prezesów, którego celem będzie utrzymywanie kontaktów bezpośrednich z samorządem lokalnym w zakresie uzgadniania ewentualnej pomocy oraz wsparcia infrastruktury ROD. Narada zakończyła się wspólnymi wnioskami w zakresie potrzeb oraz utworzenia silniejszych ekonomicznie ogrodów poprzez ich łączenie. Po zakończeniu narady odbyło się szkolenie  podstawowe  dla nowych działkowców z terenu ROD Braniewa. Przedsięwzięcie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych.

Dyrektor Biura Okręgu PZD Elbląg

Zygmunt Wójcik

 

Narada instruktażowo-szkoleniowa z przedstawicielami 5 ROD z terenu powiatu braniewskiego 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106