16 lutego 2023

 

 

TURA NABORU

LICZBA WNIOSKÓW

LICZBA ROD

KWOTA GRANTU

I

29

29

2 733 732,37 zł

II

67

67

6 443 289,09 zł

III

87

87

8 203 784,47 zł

IV

72

79

7 188 717,39 zł

V

85

177

15 047 113,09 zł

VI

10

89

6 114 344,86 zł

Razem:

350

528

45 730 981,27 zł

 

Składamy gratulacje Zarządom ROD, które we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD otrzymały wsparcie finansowe. To dzięki Naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy Polski Związek Działkowców pomyślnie realizuje program.

PZD z niecierpliwością czeka na pomyślne zakończenie kolejnych etapów konkursu i rozdysponowanie środków na wskazane przez ogrody inwestycje.

Poniżej link do listy rankingowej ARiMR.

Lista wniosków PZD zakwalifikowanych do VI etapu konkursu 

A. Grunt-Mejer

Lista rankingowa VI etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106