10 listopada 2020

Bydgoszcz dnia 08.11.2020 roku.

 

 

  List otwarty

 

w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania               

skutkom suszy           

 

Jesteśmy użytkownikami działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym który powstawał w latach osiemdziesiątych ubiegłego roku z nieużytków okalających lotnisko. Dzięki pracy naszej i innych działkowców tereny te zostały zagospodarowane i w dużym stopniu mają wpływ na lokalną gospodarkę wodną i jakość powietrza.

Pozyskujemy wodę z deszczówki, podlewając rośliny, racjonalnie dzieląc to co przyniosła nam natura. Z wielką determinacją walczymy o utrzymanie zagospodarowanych terenów na których usytuowane są ogrody działkowe, bo w projekcie powyższej ustawy brak jest należytego zabezpieczenia praw działkowców jak i stowarzyszenia PZD przed wywłaszczeniem. I nic się nie mówi o terenach zamiennych oraz odszkodowaniach dla działkowców.

Zmiany klimatu i wynikające z nich m.in. intensywność i częstotliwość susz, ale także zmiana rozkładu opadów powodują, że konieczne jest podjęcie bardziej skutecznych                       i efektywnych działań związanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i adaptacją do zmian             z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.

Działkowcy powinni mieć zrównane z rolnikami uprawnienia do ponoszenia kosztów za pobieranie wody przy pomocy własnych ujęć, która służy wyłącznie do nawadniania upraw i utrzymania terenów zielonych.

Z poważaniem

                                                  Danuta i Waldemar GRACZYKOWIE

                                               ROD im. „kpr. BENEDY” w Bydgoszczy

 

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • Krajowa Rada PZD
  • Okręgowy Zarząd PZD

 

 

List otwarty w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106