28 czerwca 2021

Dziś na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu pojawiło się zamówienie publiczne na budowę odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oferty składać można do 23 lipca.

REKLAMA
 
 
Podczas wyboru wykonawcy miasto pod będzie brało pod uwagę zaproponowaną cenę (60 proc.), doświadczenie  kierownika budowy (30 proc.) i okres gwarancji (10 proc.).
Przedmiotem zamówienia jest etap pierwszy, czyli wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi o przewidywanej długości ok. 910 metrów (od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica), oraz stworzenie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej. W tym etapie ujęto też uzyskanie innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Drugi etap to wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu odcinka drogi ul. Wschodniej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w etapie pierwszym oraz uzyskaną decyzję środowiskową, decyzję ZRID i inne wymagane pozwolenia i uzgodnienia umożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednym z wymagań jest udzielenia przez wykonawcę co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonane  roboty.
Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do końca maja 2023 roku. Oferty składać można do 23 lipca 2021.

 

 

Kto wybuduje ulicę Wschodnią? Miasto szuka wykonawcy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106