09 kwietnia 2021

W dniu 8 kwietnia br. Krajowy Zarząd PZD omówił pojawiający się ostatnio problem kwestionowania przysługującego działkowcom zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych. Jak już informowaliśmy, niektóre organy forsują niekorzystną wykładnię, z której wynika, że działkowcy powinni uzyskiwać takie zezwolenie pod rygorem kar pieniężnych. Działanie to prowadzi do pogorszenia sytuacji działkowców, którzy - przy tak niekorzystnej interpretacji – będą narażeni na ponoszenie opłat za wycinkę lub na administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew owocowych bez zezwolenia. Z tego względu Krajowy Zarząd PZD uznał, że przedmiotowa sprawa jest na tyle poważna, że należy ją całościowo przeanalizować pod względem prawnym. Dlatego wystąpiono do wszystkich jednostek terenowych PZD o przygotowanie opinii prawnej przez radcę prawnego lub prawnika obsługującego okręg oraz ROD. Wszystkie te opinie potwierdziły, że z obowiązujących przepisów wynika zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew owocowych z terenów ROD. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD przyjął w tej sprawie odrębne stanowisko, które poniżej publikujemy w całości.

 

http://pzd.pl/artykuly/25165/188/Krajowy-Zarzad-w-sprawie-zezwolen-na-wycinke-drzew-owocowych-w-ROD.html

 

 

Krajowy Zarząd w sprawie zezwoleń na wycinkę drzew owocowych w ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106