16 maja 2018

W związku z licznymi zapytaniami, czy małżonek nieposiadający prawa do działki w ROD (wraz ze swoim współmałżonkiem) może nabyć prawo do innej działki ogrodowej, w dniu 9.05.2018 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka.      

W swoim stanowisku KZ PZD wskazał, że wobec celów rodzinnych ogrodów działkowych oraz funkcji działek oraz braku przepisów prawnych dających uprawnienie jednemu małżonkowi (bez prawa do działki) do przejęcia innej działki – nie małżonka, jak również z uwagi na istnienie konstrukcji prawnej w ustawie o ROD (art. 27 ust. 2) umożliwiającej w prosty sposób uzyskanie prawa do działki współmałżonka, jedyną drogą uzyskania przez małżonka prawa do działki w ROD powinno być jego nabycie łącznie ze współmałżonkiem.

Krajowy Zarząd PZD uznał, że posiadanie przez małżonków tytułu prawnego do dwóch różnych działek w ROD zaprzecza celom rodzinnych ogrodów działkowych, jak i funkcjom działek, które mają służyć przede wszystkim potrzebom rodziny rozumianej przede wszystkim jak mąż, żona i dzieci. Taka sytuacja nie służy również ochronie rodziny i umacnianiu więzi rodzinnych.

Ponadto, biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na działki w ROD, zwłaszcza wśród młodych rodzin z dziećmi oraz niewystarczająca ich ilość (szczególnie w dużych miastach), umożliwienie obejmowania dwóch działek przez małżonków poza argumentami prawnymi, nie ma również uzasadnienia socjalnego i moralnego. 

Krajowy Zarząd PZD dostrzega również, że taka praktyka stanowi zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania ROD. Może bowiem stanowić źródło wielu nadużyć, polegających m.in. na bezprawnym łączeniu przylegających do siebie działek, powiększaniu ich powierzchni, czy też prowadzeniu „handlu działkami”, ograniczającego możliwość uzyskania działek przez osoby niespokrewnione, inne rodziny. Istnieje również obawa związana z dalszym wykorzystaniem kolejnej działki.

MAP

W załączeniu:

1)      Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

Załącznik plikowy do pobrania

SKM_554e18051613380.pdf

 

 

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106