18 lutego 2020

Działki w naszym Związku są niezwykle różnorodne i piękne. Organizowany  konkurs na wzorową działkę jest nie tylko zaszczytną tradycją kontynuowaną przez Związek od wielu lat, ale również przynosi prestiż wszystkim jego uczestnikom i laureatom.  Krajowy Zarząd organizując ten konkurs chce pokazywać dobre wzorce a także nagradzać i doceniać osobiste zaangażowanie i serce, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę na działce przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody.  W dniu 6 lutego 2020r. Krajowy Zarząd uchwałą nr 35/2020 ogłosił konkurs  krajowy  pod nazwą  „Wzorowa Działka Roku 2020”. Do udziału w konkursie okręgowe zarządy PZD mogą zgłaszać działki, które były  laureatami w konkursach okręgowych w roku 2019.Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30 kwietnia 2020r. Lustracje zgłoszonych działek przez Krajową Komisję Konkursową rozpoczną się od dnia 1 czerwca 2020r.

Zachęcamy wszystkie okręgowe zarządy do zgłaszały laureatów konkursów okręgowych, gdyż udział w konkursie to doskonała okazja, by pochwalić się działkami, które mogą być przykładem dla innych ogrodów i działkowców w całym kraju.

Załącznik plikowy do pobrania

SKM_554e20021715240.pdf

 

 

Krajowy Konkurs "Wzorowa Działka Roku 2020" ogłoszony

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106