07 sierpnia 2020

Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca br., na którym omawiany         był temat rosnącego zapotrzebowania na działki w ROD, na wniosek Okręgu PZD w Elblągu zostało przyjęte pismo do Pana Zbigniewa Pietkiewicza Burmistrza Miasta i Gminy  Frombork. W piśmie został przedstawiony dorobek Polskiego Związku Działkowców i Okręgu Elbląg w zakresie budowy ogrodów działkowych, z których korzysta blisko milion polskich rodzin. Jednocześnie, KR PZD zwróciła się w imieniu Okręgu PZD w Elblągu o podjęcie dialogu w przedmiocie wypracowania rozwiązań służących rozwojowi ROD.

Ponadto, KR PZD zadeklarowała gotowość do bezpośredniego kontaktu
z Panem Burmistrzem oraz Radą Miejską Miasta i Gminy  Frombork, co umożliwi szersze zaprezentowanie problemów i postulatów regionalnego środowiska działkowców.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst pisma.

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu
Zygmunt Wójcik

 

 

 

Krajowa Rada w imieniu Okręgu PZD Elbląg do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie rozwoju ROD 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106