06 sierpnia 2021

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu „Elbląskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Prezydent Miasta Elbląg zaprasza mieszkańców do zgłaszania opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”.Konsultacje społeczne trwają w okresie od 04.08.2021 r. do 16.08.2021 r. do godziny 12:00.Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Gminy Miasto ElblągW konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Miasto ElblągForma konsultacji:1.    Osobiste lub zdalne składanie uwag i opinii do projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 - 2026” na formularzu konsultacji.Projekt „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 - 2026 i formularz konsultacji dostępny jest:1.    Na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych2.    Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu 3.    Na platformie „Elbląg Konsultuje”4.    W Punkcie Przyjęć Klienta  Elbląskiego Centrum Usług SpołecznychWypełniony formularz można składać w następujący sposób:1.    odesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@ecus.pl podając w tytule maila „Elbląski Program Usług Społecznych” lub 2.    złożyć w Punkcie Przyjęć Klienta, ul. Winna 9 w godzinach od 7:30 do 15:303.    wysłać na adres siedziby Elbląskiego Centrum Usług Społecznych 82-300, Elbląg Ul. Winna 9

Z dopiskiem na kopercie „Elbląski Program Usług Społecznych”w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00. W przypadku korespondencji wysłanej drogą pocztową liczy się data wpływu do ECUS

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Czytaj więcej na https://info.elblag.pl/31,66546,Konsultacje-spoleczne-projektu-Elblaskiego-Programu-Uslug-Spolecznych-na-lata-2021-2016.html#ixzz737G4g4hK

 

 

Konsultacje społeczne projektu Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 - 2016

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106