06 sierpnia 2021

Od 4 sierpnia do 16 sierpnia potrwają konsultacje dotyczace projektu „Elbląskiego Programu Usług Społecznych na lata 2021 – 2026”. Mogą w nich uczestniczyć mieszkańcy Elbląga.

Z projektem można się zapoznać na stronach internetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, platformie „Elbląg Konsultuje” oraz w punkcie przyjęć klienta Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@ecus.pl podając w tytule maila „Elbląski Program Usług Społecznych” lub złożyć w Punkcie Przyjęć Klienta, ul. Winna 9 w godzinach od 7:30 do 15:30, wysłać na adres siedziby Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z dopiskiem na kopercie „Elbląski Program Usług Społecznych” w terminie do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 12:00.

 
oprac. SM na podstawie inf. UM

 

 

Konsultacje społeczne

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106