31 sierpnia 2021

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłosił konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Konkurs, który zorganizowany został w związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia PZD, skierowany był do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Zaś celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD oraz wynagrodzenie i dostrzeżenie pracy i wkładu działkowców, którzy poprzez swoje działania wykorzystują i wdrażają na swoich działkach w ROD programy PZD, a w szczególności Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwarty Program Klimatyczny oraz Program Bioróżnorodności.

Uchwałą nr 212/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Krajowy Zarząd PZD zgodnie z Regulaminem konkursu powołał komisję konkursową, której przewodniczył Pan Edward Galus-Członek Krajowego Zarządu PZD. Komisja konkursowa, która obradowała 20-21.07.2021 r. dokonała zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu oceny i analizy 65 zgłoszeń do konkursu, a następnie  przedstawiła Krajowemu Zarządowi PZD swoje rekomendacje.

Na posiedzeniu w dniu 27.08.2021 r. Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę nr 244/2021 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Krajowy Zarząd PZD zdecydował o przyznaniu:

Miejsca I – Państwu Zofii i Kazimierzowi Pala, którzy użytkują działkę w ROD „Bielany” w Krakowie. Zwycięzcy konkursu zdobyli maksymalna liczbę punków - 100/100. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  4 000 zł oraz dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym.

 

Miejsca II – Państwu Mariannie i Zbigniewowi Grabarczykom, którzy są użytkownikami działki w ROD im. Kaprala Benedy w Bydgoszczy. Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości  3 000 zł oraz dyplom potwierdzający zajęcie II miejsca w konkursie krajowym.

 

Miejsca III - Pani Annie Gwardiak, która użytkuje działkę w ROD „Pszczółka” w Wysokiem MazowieckiemZa zajęcie III miejsca, uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości  2 000 zł oraz dyplom potwierdzający zajęcie III miejsca w konkursie krajowym.

 

Krajowy Zarząd PZD przyznał również 8 wyróżnień:

  •      Marzena i Grzegorz Lompert – działka w ROD „Marysieńka” w Gniewie;
  •      Barbara i Zbigniew Wyżga – działka w ROD „Podgórze” w Krakowie;
  •      Józef Waligóra – działka w ROD „Góra Zabełecka” w Nowym Sączu;
  •      Katarzyna Tereszkiewicz – działka w ROD „Energetyk, Górnik, Nauczyciel” w Warszawie;
  •      Irena i Edmund Derwich – działka w ROD „Na Zboczu” w Śremie
  •      Regina i Waldemar Stasik – działka w ROD „Witaminka” w Pyskowicach;
  •      Monika i Wiesław Szada-Borzyszkowscy – działka w ROD im. E.Gierczaka w Koszalinie;
  •      Leokadia Wojtowicz – działka w ROD „Słoneczny Stok” w Wieliczce.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu, otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe, potwierdzające udział w konkursie oraz otrzymane wyróżnienia.

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa jubileuszowe.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane również w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych PZD.

 

Anna Mioduszewska

 

 

Konkurs krajowy pn. "Najpiękniejsza działka w ROD " rozstrzygnięty!!!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106