21 maja 2021

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego WILKA Posła na Sejm, długoletniego samorządowca, Prezydenta miasta Elbląga, człowieka  o „gołębim sercu”,  otwartego i życzliwego dla mieszkańców  i działkowców naszego miasta.

Wszyscy straciliśmy zacnego człowieka, który wspierał jak mógł nasze środowisko działkowe i lokalną społeczność w imię dobra wspólnego. Jesteśmy radzi, że mieliśmy okazję spotykać się z nim i dzielić radości i troski  życia dnia codziennego w realizacji idei ruchu ogrodnictwa działkowego.

 

Pan Jerzy zapewne już dziś jest w ogrodach Pana   na wysokości!

Cześć jego pamięci!

 

"Pamiętajmy, że w życiu najważniejsza jest pamięć. Dzięki pamięci o innych, żyć będziemy wiecznie w pamięci naszych bliskich i innych bliskich nam ludzi"

 

W imieniu członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej                                i wszystkich działkowców Okręgu Elbląg oraz własnym składam kondolencje najbliższej rodzinie, bliskim i przyjaciołom.

 

 

Zygmunt WÓJCIK

Prezes Okręgu PZD w Elblągu

 

Kondolencje od środowiska działkowców 
 dla śp. Jerzego WILKA

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106