04 grudnia 2020

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu na wieczny spoczynek śp. Edwarda małżonka naszej koleżanki Barbary  Markiewicz -Trzcińskiej . Pani Barbarze, rodzinie, najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu tej wielkiej straty.

 

Cześć Jego pamięci !

 

Prezes Okręgu PZD w Elblągu

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

Pracownicy Biura i Ośrodka Finansowo - Księgowego  PZD w Elblągu

 

 

Kondolencje dla Barbary Markiewicz -Trzcińskiej 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106