21 maja 2021

 

KOMUNIKAT

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu

informuje, że biuro okręgu jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16,00 z tym, że w piątek jest nieczynne dla interesantów (praca wewnętrzna biura). Ze względu na dalsze zagrożenie epidemiologiczne związane z COVID-19 podczas wizyty w biurze obowiązuje zasłanianie ust i nosa podczas bezpośredniej obsługi interesanta. Interesant po przybyciu do siedziby jest zobowiązany poddać się czynności dezynfekcji rąk lub dokonywać jej samodzielnie przy wejściu do budynku, zachowywać obowiązujący dystans od innych osób (minimum 1,5 mb) oraz mieć założoną maskę a także z uwagi na powyższe bezzwłocznie reagować na polecenia osób zarządzających. Niezależnie od powyższego Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zachęca do załatwiania spraw poprzez kontakt elektroniczny lub telefoniczny. Zminimalizuje to bezpośrednie ryzyko kontaktu z czynnikami potencjalnie chorobotwórczymi będącymi zagrożeniem dla działkowców, ich rodzin oraz pracowników biura okręgu. Poprzez kontakt elektroniczny lub telefoniczny większość spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Osoba może otrzymywać powiadomienia e-mailem lub SMS-em a także przekazywać dokumenty drogą elektroniczną oraz składać wnioski dostawać na nie odpowiedzi.

 

Kontakt telefoniczny i e-mail do biura:

Tel. Nr 55 23381 06 wew. 11 lub 14.

Email:elblag@pzd.pl , dbelblag@elblag.pzd.pl , gkelblag@elblag.pzd.pl

Kontakt telefoniczny do Ośrodka Finansowo- Księgowego

Tel. Nr 55 233 81 06 wew. 15.

Email:ofk1@elblag.pzd.pl, ofk2@elblag.pzd.pl, ofk3@elblag.pzd.pl

ofk4@elblag.pzd.pl

Informujemy , że w każdy poniedziałek oprócz świat i dni ustawowo wolnych od pracy czynny jest okręgowy telefon porad prawnych w godzinach 16.00 do 18.00 nr tel. kom. 789 392 710.

 

Zwracamy się do Zarządów ROD, działkowców, do kandydatów

na działkowców o bieżące śledzenie na stronie internetowej PZD i Okręgu www.pzd.pl, www.elblag.pzd.pl informacji, komunikatów, zarządzeń, uchwał, które są niezwykle ważne w bieżącym funkcjonowaniu ROD, w procesie inwestycji i remontów oraz szkoleń z różnych zakresów naszego działania

 

Prezes Okręgu

Zygmunt Wójcik

 

Komunikat Okręgowego Zarządu PZD W Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106