Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

KOMUNIKAT
OKRĘGOWEGO ZARZĄDU PZD W ELBLĄGU

 

 

OKRĘGOWY ZARZĄD PZD W ELBLĄGU

Postanowił o czasowym ograniczeniu bezpośredniego dostępu do pracowników biura i OFK ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w okresie nasilonej epidemii COVID-19. Stan ten będzie obowiązywał do odwołania. W związku z tym Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu zachęca do załatwiania spraw poprzez kontakt elektroniczny lub telefoniczny lub wrzucanie w zamkniętych kopertach -dokumentów do nowej dużej skrzynki pocztowej przy wejściu do biura. Zminimalizuje to bezpośrednie ryzyko kontaktu z czynnikami potencjalnie chorobotwórczymi będącymi zagrożeniem dla działkowców, ich rodzin oraz pracowników biura i OFK okręgu. Poprzez kontakt elektroniczny/zdalnie lub telefoniczny większość spraw można załatwić bez wychodzenia z domu. Osoba może otrzymywać powiadomienia e-mailem lub SMS-em a także przekazywać dokumenty drogą elektroniczną oraz składać wnioski i dostawać na nie odpowiedzi.

Kontakt telefoniczny i e-mail do biura:

tel. nr 55 23381 06 wew. 11 lub 14. tel. kom. 501 579 086, email: elblag@pzd.pl, dbelblag@elblag.pzd.pl , gkelblag@elblag.pzd.pl

Kontakt telefoniczny do Ośrodka Finansowo- Księgowego

tel. Nr 55 233 81 06 wew. 15., tel. kom. 503 017 836, email: ofk1@elblag.pzd.pl,

ofk2@elblag.pzd.pl, ofk3@elblag.pzd.pl, ofk4@elblag.pzd.pl

Kontakt telefoniczny porad prawnych tel. kom. 789 392 710 czynny w każdy poniedziałek oprócz świat i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 16.00 do 18.00

Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne dopuszcza się możliwość bezpośrednich spotkań na terenie siedziby okręgu w wypadkach losowych i innych tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Dyrektorem Biura Okręgu PZD w Elblągu terminu wizyty. Ustalone wizyty w obiekcie biura odbywać się będą tylko i wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach podczas której należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych zasad i ograniczeń epidemiologicznych.

Zwracamy się do Zarządów ROD, o bieżące śledzenie na stronie internetowej PZD www.pzd.pl i Okręgu www.elblag.pzd.pl komunikatów, zarządzeń, uchwał, które są niezwykle ważne w bieżącym funkcjonowaniu ROD oraz wskazują na zasady postępowania podczas nasilonego zagrożenia epidemiologicznego. W obecnym czasie ograniczeń zachęcamy działkowców, kandydatów na działkowców do samoszkolenia na platformie szkoleniowej znajdującej się na stronie internetowej www.elblag.pzd.pl. Hasło do zdania testu udostępniają przy przejęciu działkowca, wszystkie Zarządy ROD naszego Okręgu

 

W tym szczególnym czasie życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości

 

Z poważaniem Prezes Okręgu

Zygmunt Wójcik

04 lutego 2022