07 grudnia 2020

 

 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 4/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019 r., w sprawie Funduszu Amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców  zasady funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego miały zostać wdrożone w PZD do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Rok 2020 miał być rokiem szerszej konsultacji wśród zarządów ROD i działkowców, kampanii informacyjnej w mediach związkowych i okresem na przygotowanie przejrzystych i niebudzących jakichkolwiek wątpliwości zasad funkcjonowania Funduszu. Ogrody działkowe są coraz starsze, większość z nich powstała w latach 80- tych, a więc wyposażenie tych ROD już dawno się zdekapitalizowało. Dlatego też Krajowa Rada PZD uznała za konieczne utworzenie odrębnego Funduszu, na którym będą gromadzone środki na odbudowanie przestarzałej infrastruktury, co przyczyni się nie tylko do lepszego wizerunku ROD i Związku wśród społeczności lokalnej i samorządowej, ale i będzie służyć przyszłym pokoleniom.

Jednakże podejmując taką decyzję nikt nie przypuszczał jakie zmiany nastąpią w 2020 roku, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Obecnie walczymy o zdrowie nasze i naszych rodzin, o miejsca pracy i godne życie stosując się do nakładanych przez rząd nakazów i zaleceń. Problemy z odbywaniem walnych zebrań z uwagi na wprowadzone ograniczenia organizacji zebrań, uniemożliwiły właściwe rozpropagowanie tematu wśród działkowców. Ciągle zmieniające się przepisy prawa wymusiły na Związku skupienie się na innych aspektach prawnych zmierzających do wdrażania zasad funkcjonowania ROD i Związku w innej rzeczywistości. Ponadto, wielomiesięczna pandemia wprowadziła znaczne zmiany w życiu gospodarczym wielu działkowców i całego społeczeństwa. Również rok 2021 jest na chwilę obecną niepewny i trudno orzec, jak będą przebiegać zebrania w przyszłym roku.     

Dlatego też w dniu 3 grudnia br. Krajowa Rada PZD jednomyślnie podjęła uchwałę, w której postanowiono nie wdrażać Funduszu Amortyzacyjnego od 1 stycznia 2021 roku. Prace nad mechanizmami jego funkcjonowania będą dalej prowadzone, jednakże na dzień dzisiejszy nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy świat, a co za tym idzie działkowcy i ogrody, wrócą do normalności. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było odroczenie terminu wprowadzenia zasad funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego w Związku.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 3 grudnia 2020 r.

 

 

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie terminu wprowadzenia zasad funkcjonowania funduszu amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106