30 kwietnia 2020

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie działalności kolegiów prezesów

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku zajmował się tematem kolegiów prezesów. Związek od lat przykłada dużą wagę do tworzenia i funkcjonowania kolegiów prezesów, których rola polegająca głównie na reprezentowaniu wspólnych interesów ROD na danym terenie - jest nieoceniona. W kraju funkcjonuje 287 kolegiów prezesów, które obejmują swoim działaniem 2997 ROD w całym kraju.

Funkcjonujące kolegia podejmują wspólne działania: pozyskują dotacje i finansowanie dla ogrodów ze strony samorządów, współpracują z organami samorządowymi w zakresie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w zakresie wywozu odpadów z terenów ROD i kosztów ponoszonych z tego tytułu przez działkowców, współpracują w sprawie opłat wodnych oraz wdrażania nowej ustawy prawo wodne, wdrażania programu DGCS PZD System,  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, współpracują z samorządami i służbami porządkowymi w kwestii bezpieczeństwa w ROD. W poprzednich latach organizowały i brały udział w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych wspólnie z samorządami i lokalną społecznością i wiele innych. Na początku bieżącego roku, gdy w parlamencie była procedowana ustawa o zmianie ustawy Prawo Budowlane wiele kolegiów prezesów  przedstawiło swoje stanowisko  w tej sprawie i przekazało parlamentarzystom, Marszałkowi Sejmu i Senatu RP oraz Ministrowi Infrastruktury.

Krajowy Zarząd PZD docenia zaangażowanie i podejmowane przez kolegia działania. Korzyści płynące ze wspólnej pracy prezesów zarządów ROD w kolegiach są bardzo wymierne z punktu widzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz całego Związku. Jednak nie wszystkie powołane przez okręgowe zarządy PZD kolegia podjęły działalność nie czerpiąc przykładu z tych, które zyskały wiele dla swoich ogrodów i działkowców.

            Krajowy Zarząd PZD uważa, że korzyści płynące z powołania i funkcjonowania kolegiów są tak wymierne w sensie finansowym i wizerunkowym, że należy dążyć do ich tworzenia tam, gdzie jeszcze nie zostały powołane. Wspieranie się, wymiana doświadczeń w każdej dziedzinie funkcjonowania ogrodów działkowych, wspólne działanie prezesów i wspólna reprezentacja PZD przed lokalnym samorządem terytorialnym są nie do przecenienia i warto do tego przekonać te zarządy ROD, które jeszcze nie działają w kolegiach.

            Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o utrzymywanie ciągłości funkcjonowania w czasie trwania stanu epidemii przy zastosowaniu obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wprowadzonych zarówno przez organy państwa, jak i Krajowy Zarząd PZD. Jednocześnie w tym wyjątkowym okresie w kraju, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do kolegiów prezesów o wsparcie zarządów ROD wchodzących w ich skład w zakresie docierania i przekazywania podstawowej wiedzy dotyczącej PZD, funkcjonowania ROD i zagospodarowania działek w ROD nowym działkowcom, z uwagi na to, że w bieżącym roku stan epidemii może sprawić, iż okręgowe zarządy i zarządy ROD nie będą w stanie zorganizować i przeprowadzić szkoleń dla nowych działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do prowadzenia działalności w kolegiach prezesów i pośredniczenia w kontaktach ROD z samorządem lokalnym. Wspólna walka od dobro ogrodów i działkowców, jak pokazały wieloletnie doświadczenia Związku, przynosi efekty.

 

 

 Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie działalności kolegiów prezesów

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106