28 października 2021

 

 

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 25 października 2021

w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”

 

W Polsce od kilku lat obserwuje się wzrost zapotrzebowania na działki w ROD, w szczególności w dużych i średnich miastach. PZD mając świadomość jak istotna jest to część życia wielu Polaków i jak duży popyt występuje na posiadanie działki w ROD, podejmuje szereg działań mających na celu nie tylko zwiększenie terenów ROD, ale modernizację obecnie istniejących ogrodów, które pozwolą unowocześnić i trwałe ulepszyć tereny oraz znajdujące się na nich obiekty. Zakładanie nowych ROD i modernizacja już istniejących to dwa priorytetowe filary, na których Związek opiera swoje aktualne działania. Społeczeństwo chce żyć coraz bardziej pro-ekologicznie i pro-środowiskowo, a PZD chce umożliwić realizację tych celów.

Dlatego też na posiedzeniu w dniu 21 października 2021 r. Krajowa Rada PZD ustanowiła w drodze uchwały „Techniczne wytyczne w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”. Przyjęcie Wytycznych poprzedziła kilkumiesięczna praca specjalnie powołanego Zespołu z inicjatywy Prezesa PZD, i zaakceptowanego przez Krajowy Zarząd PZD. Dużą pracę w tworzenie Wytycznych włożyły także okręgi zgłaszając swoje propozycje i uwagi na każdym etapie ich opracowywania.

Podstawowym celem Wytycznych jest wdrożenie ramowych instrukcji do projektowania i zakładania nowych ogrodów, zarówno na terenach otrzymanych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządów terytorialnych, jak i odtwarzanych w związku z likwidacją ROD, a także wyposażenia ich w podstawową infrastrukturę ogrodową służącą działkowcom i PZD. Dzięki zakładaniu nowych ROD, oraz modernizacji już istniejących, będzie można w dalszym ciągu rozwijać ogrodnictwo działkowe w Polsce. Pozwoli to sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, a w szczególności osób starszych, czy młodych małżeństw z dziećmi, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na wyjazdy wakacyjne w inne regiony kraju, czy tym bardziej za granicę. Obecnie najważniejsze jest pozyskiwanie nowych terenów, na których będą powstawały ogrody działkowe zaprojektowane i wykonane na miarę XXI wieku, a także ulepszanie i podnoszenie walorów estetycznych i użytkowych już istniejących ROD. Modernizacja to proces ciągły, który rodzinne ogrody działkowe realizują na przestrzeni wielu lat, zatem każde działanie na to się składające powinno być zgodne z Wytycznymi.

Korzystanie z „Technicznych wytycznych” z pewnością ułatwi prace podejmowane przez poszczególne jednostki PZD na kolejnych etapach zakładania rodzinnych ogrodów działkowych, a także ujednolici stosowane systemy i procedury.    

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 25 października 2021 r.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 października 2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych” 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106