01 marca 2021

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie opublikowania na stronie internetowej PZD

nowych wzorów dokumentów dotyczących

nabywania prawa do działki w ROD

 

W związku z  utrzymującym się dużym zainteresowaniem działkami w ROD, a co za tym idzie – tematyką prawną związaną z ich nabywaniem, w 2020 r. na zlecenie Krajowego Zarządu PZD została opracowana przez radców prawnych Biura Prawnego PZD i przekazana dla zarządów ROD bezpłatna broszura „Nabywanie prawa do działki w ROD”. Koszty druku i dystrybucji tej broszury zostały sfinansowane ze środków Jednostki Krajowej PZD.

 

W broszurze „Nabywanie prawa do działki w ROD” zostały ujęte takie zagadnienia jak:

 • Zasady ustanawiania prawa do działki w ROD
 • Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD
 • Finansowe aspekty nabycia prawa do działki w ROD
 • Szczególne przypadki nabycia prawa do działki w ROD (przez współmałżonka, po śmierci działkowca, po likwidacji ROD, oddanie działki w bezpłatne używanie instytucjom).

 

Zostały również opracowywane i opublikowane w ww. broszurze wzory najważniejszych dokumentów związanych z nabywaniem prawa do działki w ROD oraz wyciągi z obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do ww. zagadnień.

 

         W związku z licznymi prośbami działkowców, osób zainteresowanych nabyciem prawa do działki w ROD oraz członków zarządów ROD o udostępnienie ww. wzorów dokumentów na stronie internetowej PZD, KZ PZD postanowił o publikacji na stronie www.pzd.pl w zakładce PRAWO – WZORY DOKUMENTÓW następujących druków dokumentów:

 

 • Wzoru umowy dzierżawy działkowej
 • Wzoru umowy przeniesienia prawa do działki     
 • Wzoru wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej      
 • Wzoru wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
 • Wzoru uchwały o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki
 • Wzoru uchwały o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki – z ważnych powodów       
 • Wzoru uchwały o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa  do działki – z powodu wskazania przez zarząd ROD innej osoby

 

Zachęcamy wszystkich działkowców oraz zarządy ROD do korzystania z ww. druków dokumentów przy nabywaniu prawa do działki w ROD.

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 24 lutego 2021 r.  

 

 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie opublikowania na stronie internetowej PZD nowych wzorów dokumentów dotyczących nabywania prawa do działki w ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106