Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji Programu Budowy Siedzib

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 3.06.2020 r. przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Budowy Siedzib dla zarządów ROD.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że pomimo trwania Programu od niemal 3 lat nadal nie został on zrealizowany w dostatecznym stopniu. Ponad połowa ROD objętych Programem (553) wciąż nie ma siedziby zarządu, zaś te, które zdecydowały się na jej pozyskanie w większości uczyniły to poprzez wynajem biura. Jedynie 14% ogrodów zdecydowało o budowie obiektu na terenie ROD.

Pomimo stworzenia przez KZ PZD warunków finansowych i organizacyjnych Program nie znalazł należytego uznania wśród zarządów ROD. Zarządy ROD mogą korzystać z dotacji z Funduszu celowego. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 1 miliona złotych. Z dotacji skorzystało do tej pory 31 ROD pozyskując kwotę 300.000 zł, zatem są jeszcze środki do wykorzystania. Zarządy ROD mogą także zamawiać gotowe projekty architektoniczne, których koszt w 100% pokrywa KZ PZD. Gotowy projekt to także ułatwienie dla zarządów ROD na etapie realizacji – pozwala na uniknięcie błędów związanych z niewłaściwym wykonawstwem i obniżenie kosztów budowy. Pomimo tych starań do końca maja 2020 r. jedynie 10 zarządów ROD (a zatem zaledwie 1% wszystkich objętych Programem) zdecydowało się na zamówienie gotowego projektu.

Program powstał przede wszystkim z myślą o realizowaniu obowiązków prawnych, w szczególności nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Zarządy ROD muszą mieć bowiem świadomość, że nie realizując obowiązków nałożonych przez RODO narażają się na odpowiedzialność karną i administracyjną (w tym dotkliwe sankcje finansowe). Nie może dochodzić do sytuacji, w których dane działkowców przechowywane są w prywatnych mieszkaniach lub niezabezpieczonych altanach. Nie można dawać przyzwolenia na bierność w zakresie tak istotnych kwestii, jaką jest ochrona danych wrażliwych.

Mając na uwadze powyższe Krajowy Zarząd apeluje do zarządów ROD, które jeszcze nie rozpoczęły realizacji Programu o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do jego wypełnienia. Apelujemy także do Okręgowych Zarządów PZD, by służyły zarządom ogrodów pełnym wsparciem merytorycznym i prawnym. Należy przekazywać zarządom ROD informacje o tym, że mogą liczyć na pomoc finansową w postaci dotacji celowych lub pożyczek, które to wnioski są traktowane priorytetowo. W wielu przypadkach udaje się także pozyskać dotację od miasta lub gminy, co znacznie ułatwia ukończenie procesu inwestycyjnego.

Koniecznym jest zatem jak najszybsze podjęcie decyzji o rozpoczęciu Realizacji Programu i wypełnieniu przez zarządy ROD obowiązków prawem przewidzianych poprzez budowę siedzib, do czego zachęcamy także ROD wynajmujące pomieszczenia od podmiotów zewnętrznych.

 Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 5.06.2020 r. 

 

 

07 czerwca 2020

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106