04 października 2023

 

Krajowy Zarząd PZD w dniu 29 września br. ze środków Funduszu Samopomocowego PZD udzielił pożyczek dla 8 ROD na łączną kwotę 395 040 zł. Wsparcie finansowe otrzymały ROD:

- im A. Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 19.440,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont elewacji Domu Działkowca”,

- „Wiosenka II” w Pabianicach w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja sieci wodociągowej”,

- im. Barlickiego w Zgierzu w wysokości 125.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji wodnej – przyłącze do sieci miejskiej”,

- „Tramwajarz II” w Łodzi w wysokości 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja alei ogrodowej”,

- „Iskra” w Nowym Glinniku w wysokości 55.600,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Elektryfikacja ROD Iskra”,

- „Kolejarz-Stoki” w Łodzi w wysokości 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wymiana ogrodzenia od strony ul. Dębowskiego i ul. Listopadowej w Łodzi”,

- „Źródełko” w Łodzi w wysokości 45.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa nowego wewnątrz ogrodowego przyłącza sieci elektrycznej na terenie Chmurna i terenie Lawinowa”,

- „Lendos” w Konstantynowie Łódzkim w wysokości 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ogrodzenia ogrodu”,

Ponadto Krajowy Zarząd PZD przekazał dotacje dla 8 ROD na łączną kwotę 89 500 zł. Wsparcie finansowe otrzymały ROD:

- „Nad Prosną” w Kaliszu w wysokości 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont i modernizacja biura ROD”,

- „Zachęta” w Krotoszynie w wysokości 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont i modernizacja sieci energetycznej”,

- „Zielona Dolina” w Masłowie w wysokości 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont ciągów komunikacyjnych w ROD”,

- „Kolejarz-Stoki” w Łodzi w wysokości 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Wymiana ogrodzenia od strony ul. Dębowskiego i ul. Listopadowej”,

- „Iskra” w Nowym Glinniku w wysokości 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Elektryfikacja ROD „Iskra”,

- im. Barlickiego w Zgierzu w wysokości 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji wodnej – przyłącze do sieci miejskiej”,

- „Relaks I” w Koluszkach w wysokości 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego”,

- im A. Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Remont elewacji Domu Działkowca sektor Mickiewicza”,

Każdy z Zarządów ROD realizując zadania inwestycyjno-remontowe może ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci pożyczki lub dotacji. Procedury w tej kwestii zawarte zostały w zbiorze przepisów związkowych udostępnionym Zarządom ROD.

KZ PZD

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przyznania dotacji i pożyczek dla rodzinnych ogrodów działkowych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106