30 marca 2021

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU

w sprawie stanu posiadania PZD

na dzień 31 grudnia 2020 r.

 

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD.

Informacje dotyczące stanu posiadania przesłane zostały do jednostki krajowej od wszystkich 26 okręgów w formie ankiet, na podstawie których zestawiono dane. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 601 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 186,7652 ha. Liczba działek w ROD wynosi 905 900.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 13, w odniesieniu do powierzchni ROD - zmniejszenie o 61,3908 ha. Natomiast zwiększyła się o nieco 18 ha, w stosunku do roku ubiegłego, powierzchnia pod działkami, co wskazuje, że Zarządy ROD zagospodarowują tereny dotychczas nieurządzone a także przeznaczają np. tereny ogólne na urządzenie działek rodzinnych. Ma to związek z większym zapotrzebowaniem społeczeństwa na działki, szczególnie widocznym od początku wystąpienia pandemii.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły przede wszystkim połączenia mniejszych ogrodów, a na zmianę powierzchni - likwidacje części ROD.

Powyższe dane są bardzo ważne dla Związku i przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikowane corocznie w Biuletynie Informacyjnym PZD, dzięki czemu całe społeczeństwo na czele z władzami są zorientowane w sytuacji PZD.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.     

 

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 25 MARCA 2021 ROKU w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2020 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106