03 stycznia 2021

 

 

 

 

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 21 MAJA 2020 R

 

W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

 

Od wybuchu pandemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD obserwuje coraz większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Zamknięcie społeczeństwa w ich mieszkaniach, spowodowało poszukiwanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sytuacja ekonomiczna wielu osób nie pozwala na zakup własnej działki, dlatego też znaczna część mieszkańców bloków zwróciła się w stronę ogrodów działkowych, przez co przeżywają one swoisty boom. Do Krajowego Zarządu PZD wpływają codziennie liczne maile z zapytaniami o wolne działki na terenie całego kraju. Również wiele telefonów dotyczy możliwości nabycia działki w ROD. Nie ma dnia, aby i media nie podejmowały tego tematu. Pojawia się szereg artykułów prasowych oraz reportaży poruszających temat wzrostu zapotrzebowania na działkę.

Dostrzegając coraz większe zainteresowanie działkami rodzinnymi w ROD, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z tematem na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2020 roku i postanowił wystąpił do wszystkich okręgów o zbadanie sprawy rosnącego zapotrzebowania na działki na ich terenach, w szczególności w dużych i średnich miastach. Badanie będzie przeprowadzone przy udziale delegatur, kolegiów prezesów i zarządów ROD, tak aby uzyskane dane i podjęte działania mogły zostać przełożone na wymierne efekty. Ponadto, są oni najlepszymi przedstawicielami wspólnych interesów ogrodów działkowych i działkowców.

Nie jest to pierwsze działanie Związku w zakresie zaspokajania potrzeb przyszłych działkowców na nowe działki. W dniu 14 marca 2018 roku uchwałąnr 1/XX/2018 Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jego przyjęcie jest realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowym celem programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin na działki w ROD, poprzez tworzenie nowych, jak i powiększanie oraz modernizacja obecnie istniejących ROD w zależności od potrzeb i możliwości. W obecnej sytuacji ten program nabiera jeszcze istotniejszego znaczenia. Zwłaszcza, że pandemia nie skończy się w maju czy w czerwcu, a jej skutki – szczególnie gospodarcze i ekonomiczne – będziemy odczuwać jeszcze kilka lat. Teraz kiedy jest coraz większe bezrobocie, a ceny żywności idą w górę, posiadanie działki w ROD, gdzie można uprawiać własne warzywa i owoce, nabiera większego znaczenia.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż jest to najlepszy czas na podjęcie szybkich i stanowczych działań. Ogrody, zwłaszcza w dużych i średnich miastach są potrzebne, a ich tworzenie bardzo oczekiwane. W temat ten należy zaangażować samorządy, aby i oni zwrócili uwagę na deficyt ogrodów działkowych, szybkorosnący popyt na działki i umożliwili ich rozwój.  Art. 6 ustawy o ROD wskazuje, iż „organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD”. Należy zatem wykorzystać naszą ustawę i zainicjować działania w tym zakresie.

Konieczne może okazać się także samodzielne poszukiwanie terenów, na których mogłyby powstać nowe ogrody. Do tego niezbędne będzie przeanalizowanie rynku i sprawdzenie jakie są możliwości uzyskania  takich terenów na nowe ROD.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż w obecnym czasie wszystkie struktury Związku muszą zaangażować się w temat rozwoju ROD, aby jego realizacja stała się możliwa.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 maja 2020 r.

 

 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 21 MAJA 2020 R W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH - 21.05.2020

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106