17 października 2022

 

 

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”.

Do konkursu wpłynęło 58 zgłoszeń, które zostały ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Krajowy Zarząd PZD do jego rozstrzygnięcia.

Uwzględniając rekomendację komisji konkursowej Krajowy Zarząd PZD w dniu 13 października 2022 roku uchwałą nr 418/2022 rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” przyznając:

 

I Miejsce

Monika i Tomasz Daniel

ROD „Hutnik-Studio” w Warszawie (Okręg Mazowiecki)

 

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł, dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie krajowym oraz  puchar konkursowy

 

II Miejsce

Sylwia Płucienniczak

ROD „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim

(Okręg w Gorzowie Wielkopolskim)

 

Laureatka II miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł, dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie krajowym oraz  puchar konkursowy.

 

III Miejsce

Anna Pszczółkowska

ROD „Wyzwolenie” w Węgorzewie

 

    Laureatka III miejsca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł,    za zajęcie III miejsca w konkursie krajowym oraz puchar konkursowy.

 

Wyróżnienia

 

1)    Rafał Steckiewicz, ROD im. gen. W. Sikorskiego w Bydgoszczy (Okręg w Bydgoszczy);

2)    Barbara i Zbigniew Wyżga, ROD „Podgórze” w Krakowie (Okręg Małopolski);

3)    Katarzyna Bogusz-Przybylska, ROD „Klaudyny” w Warszawie (Okręg Małopolski);

4)    Witold Wydra, ROD „Saska Kępa” w Warszawie (Okręg Mazowiecki);

5)    Dorota Kośny, ROD „Bugaj” w Bugaju (Okręg w Poznaniu);

6)    Elżbieta i Adam Kuryś, ROD „Radość” w Katowicach (Okręg Śląski).

Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe potwierdzające otrzymane w konkursie krajowym wyróżnienia.

Krajowy Zarząd PZD postanowił przyznać ponadto wyróżnienia specjalne za dodatkowe walory edukacyjne wpisujące się w programy PZD, szczególnie Program „Bioróżnorodność na działkach w ROD” dla:

1)    Teresy Magdy, ROD „Relax” w Polskiej Nowej Wsi (Okręg Opolski);

2)    Dariusza Grodzkiego, ROD „Skalniak” we Wrocławiu (Okręg we Wrocławiu).

Uczestnicy, którym przyznano wyróżnienia specjalne otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe potwierdzające otrzymane w konkursie krajowym wyróżnienia specjalne.

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106