14 czerwca 2022

 

 

 

 

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocników okręgowych do reprezentacji Związku w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

Krajowy Zarząd PZD formalnie uruchomił cały system wewnątrzorganizacyjny, który ma umożliwić poszczególnym ROD ubieganie się o granty z projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Podjęto bowiem decyzję o ustanowieniu pełnomocników okręgowych, którzy będą koordynować prace związane z udziałem ogrodów w tym projekcie. W szczególności pełnomocnicy będą upoważniać wyznaczonych przedstawicieli ROD do podejmowania czynności zmierzających do pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania udzielonych grantów. Tacy przedstawiciele z poszczególnych ogrodów zostaną bowiem umocowani przez pełnomocników okręgowych m.in. do podpisania i składania wniosków o przyznanie grantów, a także zawierania umów z ARiMR.

Na chwilę obecną Krajowy Zarząd ustanowił specjalnych pełnomocników okręgowych w 20 jednostkach terenowych. W tych okręgach wszystkie zainteresowane ogrody mogą już podejmować pierwsze działania niezbędne do udziału w projekcie, a zwłaszcza przekładać uchwały zarządów ROD wskazujących proponowanych przedstawicieli ogrodowych (zob. uchwałę nr 246/2022 Krajowego Zarządu PZD). Takie działania mogą być już podejmowanie w następujących okręgach:

 

 • Okręg w Bydgoszczy
 • Okręg w Częstochowie
 • Okręg w Elblągu
 • Okręg w Kaliszu
 • Okręg w Legnicy
 • Okręg w Lublinie
 • Okręg Łódzki w Łodzi
 • Okręg Małopolski w Krakowie
 • Okręg Mazowiecki w Warszawie
 • Okręg Opolski w Opolu
 • Okręg w Pile
 • Okręg Podkarpacki w Rzeszowie
 • Okręg Podlaski w Białymstoku
 • Okręg Pomorski w Gdańsku
 • Okręg w Słupsku
 • Okręg Śląski w Katowicach
 • Okręg Świętokrzyski w Kielcach
 • Okręg Toruńsko-Włocławski w Toruniu
 • Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Okręg Sudecki w Szczawnie- Zdroju

 Pełnomocnicy okręgowi dla pozostałych okręgów zostaną ustanowieni w najbliższym czasie.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocników okręgowych do reprezentacji Związku w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106