10 czerwca 2021

 

 

 

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 54/2021 z dnia 16 marca 2021 roku ogłosił  konkurs jubileuszowy pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”, a  Uchwałą nr 167/2021 z dnia 20 maja 2021 roku powołał Komisję Konkursową do oceny prac zgłoszonych na konkurs jubileuszowy.

Do konkursu zostało zgłoszonych 24 prace przez 23 autorów.

Komisja Konkursowa obradująca na 3 posiedzeniach oceniła wszystkie prace uwzględniając następujące kryteria:

 

1)  Spełnienie celu konkursu zawartego w § 1 uchwały nr 54/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”;

2) Spełnienie wymogów merytorycznych wskazanych w § 3 uchwały nr 54/2021;

3) Przedstawienie szerszego spojrzenia na działalność PZD;

4) Zawartość merytoryczną i historyczną;

5) Zrozumiały język przekazu;

6) Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących zagospodarowania działki w ROD (co jest widoczne na załączonych do prac zdjęciach).

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie przedłożonej przez Komisję Konkursową oceny uwzględniającej powyższe kryteria w dniu 10 czerwca 2021 roku rozstrzygnął konkurs jubileuszowy podejmując  uchwałę nr 181/2021.

Laureatami konkursu zostali:

 

I miejsce

Pani Lucyna Cyrek z ROD „Aster” w Żorach

 (Okręg Śląski)

Praca pt „Ogrody Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku - Wczoraj-dziś-jutro”

 

 

II miejsce

Pan Andrzej Górczyński - ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

(Okręg w Poznaniu)

Praca pt.:   „Ogród na poligonie”

 

III miejsce

Pani Jadwiga Kupiszewska, ROD „Małopolanin” w Rzeszowie

(Okręg Podkarpacki)

 

                             Praca pt.: „W błękicie żeniszka”

 

Autorkami wyróżnionych prac są:

Pani Hanna Giełżecka z ROD im. XXXV-lecia w Radomiu

(Okręg Mazowiecki)

Praca pt.:  „40 lat Polskiego Związku Działkowców – dziedzictwo i przyszłość”

 

 

Pani Zofia Chmielak z ROD „Bratek” w Stawiskach

(Okręg Podlaski)

 

Praca pt: „Historia powstania ogrodu działkowego „Bratek” w Stawiskach – sytuacja polityczno-społeczno-gospodarcza na przełomie lat 1970-1980”

 

Laureaci konkursu otrzymują:

a)            I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

b)           II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  2 500 zł;

c)            III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

 

Krajowy Zarząd PZD zadecydował również o uhonorowaniu z nagrodami rzeczowymi autorów pozytywnie ocenionych prac, tj:

1)    Pana Jana Andrzejczaka, ROD im. St. Żeromskiego w Łasku Kolumnie (Okręg Łódzki);

2)    Pana Zbigniewa Barana, ROD im. 4 Marca w Stargardzie (Okręg w Szczecinie);

3)    Pana Józefa Chodenionka, ROD „Pod Brzozą” w Bydgoszczy (Okręg w Bydgoszczy);

4)    Pana Zygmunta Czarnego, ROD „Słonecznik” w Trzciance (Okręg w Pile);

5)    Pana Antoniego Gieczewskiego, ROD „Przy Torze” w Łodzi (Okręg Łódzki);

6)    Panią Barbarę Jankowską, ROD „Piotruś” w Styrzyńcu (Okręg w Lublinie);

7)    Pana Tadeusza Jarzębaka, ROD „Krzekowo” w Szczecinie (Okręg w Szczecinie);

8)    Pana Stanisława Jędrzejka, ROD „Relax” w Łodzi (Okręg Łódzki).

9)    Panią Walentynę Pawelec, ROD im. XXXV-lecia w Radomiu (Okręg Mazowiecki);

10)  Panią Aleksandrę Zgolak, ROD „Kolejarz” w Białogardzie (Okręg w Koszalinie).

 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w broszurze z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców - dziedzictwo i przyszłość”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106