01 lutego 2021

W zielonej Dzielnica XVIII Nowa Huta powstaje kolejny ogród deszczowy.

W ramach realizacji umieszczono podziemny zbiornik na deszczówkę o pojemności 2 tys. litrów z pompą ciśnieniową, która będzie nawadniać system donic. Na okres zimowy przygotowano ochronną warstwę folii i kory. Mamy nadzieję, że na wiosnę zaprosimy mieszkańców do wspólnego sadzenia roślin.

Projekt budowy ogrodu deszczowego powstaje na terenie PZD Rodzinnych Ogródków Działkowych "Wisła" w ramach inicjatywny lokalnej na prośbę mieszkańców w celu zagospodarowania wody opadowej. 

Pomysłodawcami inicjatywy są Łukasz Woźniak i Waldemar Boczar, którzy złożyli wniosek do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa Miejskie Centrum Dialogu Kraków PL

Realizacji podjął się Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie Kraków w zieleni ZZM

Łukasz  Woźniak 

 

 

 

Kolejne ogrody deszczowe w Krakowie

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106