23 lipca 2021

W trakcie sezonu ogrodniczego często zdarza się, że zastanawiamy się co zrobić z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Trzeba pamiętać, że nawet same pojemniki z resztkami pestycydów lub herbicydów są groźne dla zdrowia i środowiska i nie można ich po prostu wrzucić do kosza na śmieci. Jak zatem pozbyć się opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z prawem?

Uwaga! Opakowania po środkach ochrony roślin trują środowisko i ludzi

Od 2004 roku działa w Polsce system PSOR zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, który wychodzi naprzeciw wymogom ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Ustawa ta nakładała na producentów i importerów obowiązek zbierania i zagospodarowania opakowań. Wszystko po to, aby zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska substancjami toksycznymi, a także chronić ludzkie zdrowie. Co prawda system PSOR jest skierowany przede wszystkim do rolników, czyli profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, ale dotyczy też innych użytkowników tych środków.

Jak przygotować i oddać opakowania po środkach ochrony roślin?

Schemat działania systemu (zgodnie z wymogami ustawy) jest następujący: rolnik/użytkownik  oddaje puste opakowanie do punktu sprzedaży, a punkt zbiera je w worki, które są następnie odbierane przez Operatora Systemu, działającego na zlecenie PSOR.

Zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie. Należą do nich także nawozy czy produkty biobójcze.

Aby opakowanie zostało przyjęte przez punkt sprzedaży, musi być trzykrotne przepłukane. Popłuczyny można wykorzystać do oprysku – nie można wylewać ich do kanalizacji !!! Takie postępowanie pozwala wykorzystać cały produkt, transport pustych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produktem.

Działkowcy, czyli tzw. nieprofesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin, oczywiście także mogą zostawić puste opakowania w punkcie sprzedaży lub oddać je do gminnego punktu selektywnej zbiórki opakowań komunalnych (PSZOK).

Niezależnie, czy opakowanie jest szklane, czy plastikowe, pustych opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi!

 

Więcej informacji na temat Systemu PSOR na stronie systempsor.pl.

 

 

Jak prawidłowo pozbywać się opakowań po środkach ochrony roślin?

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106