29 czerwca 2020

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się IV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD. Było to drugie w historii i drugie z kolei posiedzenie Krajowej Rady PZD przeprowadzone online. W trakcie posiedzenia zgodnie z zapowiedziami rozstrzygnięta została kwestia walnych zebrań sprawozdawczych 2020 r., które bez wyjątku zostały odwołane na początku epidemii COVID-19.

Krajowa Rada zajęła się podsumowaniem i oceną dotychczasowej działalności struktur Związku w okresie epidemii. Krajowa Rada PZD uznała, że struktury Związku mimo zupełniej nowej i trudnej sytuacji sprostały oczekiwaniom oraz należycie spełniły swoje zadania. W związku z czym KR PZD złożyła podziękowania dla wszystkich Okręgowych Zarządów, Okręgowych Komisji Rewizyjnych oraz dla wszystkich działaczy i pracowników biur okręgów, którzy w okresie pandemii należycie wypełniali swoje obowiązki na rzecz działkowców i zarządów ROD.  

Bezsprzecznie najważniejszą sprawą rozstrzygniętą przez Krajową Radę była pilna sprawa niemożliwości zwoływania walnych zebrań sprawozdawczych z powodu panującej epidemii i ograniczeń organizacji zgromadzeń wprowadzonym przez rząd.

Wobec czego Krajowa Rada PZD jako efekt wielotygodniowych konsultacji i prac ostatecznie dokonała wykładni przepisów Statutu PZD umożliwiających ogrodom wybór rozwiązania kwestii tegorocznego walnego zebrania.

Czytaj „epidemia a walne zebrania ROD”  http://pzd.pl/artykuly/24241/188/Epidemia-a-walne-zebrania-ROD.html

Krajowa Rada PZD zapoznała się również ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku. W tym roku w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie całego kraju zrealizowano inwestycje obejmujące budowę nowej infrastruktury, a także remonty i modernizacje już istniejącej, na łączną kwotę blisko 60 mln zł. Przedstawione opracowanie wykazało wiele pozytywnych tendencji, jak to, że rośnie odsetek finansowania poszczególnych inwestycji ze środków zewnętrznych. Wobec czego Krajowa Rada PZD wyraziła podziękowania dla wszystkich miast i gmin, które w 2019 roku wsparły środkami finansowymi rodzinne ogrody działkowe, gdyż dzięki tym środkom mogą się rozwijać i służyć działkowcom.

W związku z realnymi potrzebami intensyfikacji inwestycji i remontów w ogrodach działkowych oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł ich finansowania powołana została stała Komisja Krajowej Rady PZD ds. inwestycyjnych i pozyskiwania środków unijnych i krajowych. Na zakończenie posiedzenia Krajowa Rada PZD zdecydowała o nadaniu sztandarów dla ogrodów działkowych: im. W. Reymonta w Śremie, im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu i ROD „Wiśnia” w Zabrzu oraz dla Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD w Zabrzu.

Uchwały zostaną niezwłocznie udostępnione i przekazane do wszystkich ogrodów działkowych, a ponadto tradycyjnie zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD.

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny

 

 

IV Posiedzenie Krajowej Rady PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106