03 sierpnia 2019

 

 

Poseł na Sejm RP                                                           Oborniki, dnia 23.05.2019 rok

Krzysztof Paszyk

Klub Poselski PSL-UED

 

Sz. Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

 

 

                  Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ze zm.) wnoszę interpelację poselską skierowaną do Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy „Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw”, zmierzających do legalizacji „starych samowoli budowlanych”

 

 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                        /-/ Krzysztof Paszyk

 

Szanowny Pan

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju

 

Interpelacja poselska

 

     w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy „Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw” zmierzających do legalizacji „starych samowoli budowlanych”

 

      Szanowny Panie Ministrze,

 

      Z kręgu stowarzyszeń rodzinnych ogrodów działkowych docierają do mnie wyrazy dezaprobaty dla proponowanych zapisów dotyczących art. 49f prawa budowlanego, umożliwiających legalizację m. in. pobudowanych 20 lat temu ponadnormatywnych altan w rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy prezentują stanowisko, że ustawodawca nie powinien w ustawie sankcjonować nieprzestrzegania prawa obowiązującego dotąd przez dziesięciolecia.

         Każdy użytkownik działki w rodzinnym ogrodzie działkowym jest zobowiązany przestrzegać przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, w której zapisano, że altana ogrodowa może mieć powierzchnię nie większą niż 35 m2. Jeżeli działkowiec przekracza dozwoloną powierzchnię altany, popełnia samowolę budowlaną, a to oznacza obowiązek dostosowania obiektu do norm lub jego rozebrania.

         W zgodnej opinii większości działkowców legalizowanie samowoli budowlanych jest wypaczaniem roli i funkcji działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące przepisy pełnią określoną, zgodną z interesem ogółu działkowców funkcję – mają chronić ład przestrzenny na terenie ogrodów działkowych oraz zapobiegać nielegalnemu zamieszkiwaniu na terenie ogrodów działkowych przez cały rok. W efekcie wprowadzenia proponowanej abolicji egzekwowanie prawa nakazującego wykorzystywanie działek do wypoczynku i upraw ogrodniczych, a nie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zostanie znacząco utrudnione.

          Mając powyższe na uwadze proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

  • Dlaczego podjęto kroki prowadzące do zburzenia ładu przestrzennego rodzinnych ogrodów działkowych?
  • Czy Pan Minister zdaje sobie sprawę, jak negatywne konsekwencje te rozwiązania przyniosą dla funkcjonujących niejednokrotnie od ponad 100 lat rodzinnych ogrodów działkowych?
  • Czy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podejmie działania by zachować dotychczasowy stan prawny w kwestii dopuszczalnej powierzchni altan ogrodowych?

 

 

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Paszyk

Interpelacja poselska Posła Krzysztofa Paszyka do Ministra Infrastruktury w sprawie proponowanych zmian w projekcie ustawy Prawo Budowlane

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106